Sygeplejeetiske Retningslinjer

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Sygeplejeetiske Retningslinjer af Mind Map: Sygeplejeetiske Retningslinjer

1. 1.2 Respektere patientensvalg,herunder patientens ret til at fravælge selvbestemmelsesretten.

2. 1.4 Sikre, at patienten modtager og forstår den information, der er nødvendig for at træffe valg. Information skal være tilpasset patientens ønsker og behov samt patientens livssituation.

3. 2.1 Gøre sygepleje tilgængelig for alle patienter, der har behov.

4. 2.2 Varetage patientens tarv, så denne modtager pleje og behandling under hensyn til individuelle omstændigheder, behov og værdier

5. 2.5 Tage initiativ til og fremme et respektfuldt samarbejde, fagligt og tværfagligt, i alle dele af sundhedsvæsenet

6. 3.1 Respektere patientens værdier og tro.

7. 3.2 Yde sygepleje med udgangspunkt i patientens ønsker i forhold til fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov.

8. 4.1 Medvirke til at beskytte og bevare liv og medvirke til at lindre lidelse

9. 4.3 Bistå til en værdig død og medvirke til, at udsigtsløs behandling afsluttes eller ikke iværksættes

10. 4.6 Værne om patientens liv og integritet i forbindelse med indførelse af nye metoder og ny teknologi.