Danmark som kolonimagt

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Danmark som kolonimagt af Mind Map: Danmark som kolonimagt

1. Trankebar

1.1. I starten af 1600-tallet besluttede Christian 4. At der også skulle oprettes danske kolonier. Der for sendte han en ekspedition til Ceylon, som i dag hedder Sri Lanka og Indien i 1618. Ekspeditionen endte i Trankebar der lå på den sydøstlige side af Indien. Her opførte Danskerne to bygninger , en fabrik og et fort. Admiralen Ove Giedde var rejsens leder. Han lavede en aftale med den lokale fyrste, at Ostindisk Kompagni, fik ret til at anlægge en handels by, med et fort ned til kysten. Til gengæld skulle de give en sum penge for at leje grunden. Trankebar blev center for handlen med Asien. Men kontakten med Danmark gik dog ikke så godt, på et tidspunkt blev der ikke sendt nogle skibe til Trankebar fra Danmark i 29 år, fordi at Danmark var flere gange i krig så de havde ikke penge nok til at sende skibe ud. I 1845 solgte Danmark Trankebar til England.

2. Dansk Vestindien

2.1. I 1600-tallet ønskede Danmark at få del af de dyre varer som sukker, tobak og kaffe, som de andre kolonimagter hentede fra Amerika. Derfor oprettede Danmark i 1672 en koloni på øen Sankt Thomas, der lå i det caribiske hav ud for Amerika. Senere blev det udvidet med øerne Sankt Jan i 1718 og Sankt Croix i 1733. De tre øer blev tilsammen kaldt Dansk Vestindien. I Dansk Vestindien dyrkede man sukkerrør, bomuld og tobak. De skulle jo også have folk til at pleje plantagerne, de fandt ud af at de ikke kunne selv kunne holde til at lave arbejdet. Så derfor hentede slaver til at gøre arbejdet for dem. Men på et tidspunkt fandt man ud af man kunne dyrke sukkerroer hjemme i Danmark, og så behøves vi jo ikke have øerne. Og på et tidspunkt blev slavehandel forbudt så kunne man jo slet ikke bruge øerne. Danmark prøvede man i langt tid at sælge øerne. Danmark solgte Dansk Vestindien 1917 hvor den blev solgt til USA for 25 millioner dollars(187,5 millioner kroner).

3. Guldkysten

3.1. Danmark sendte endnu en ekspedition til Afrika. I 1658 oprettede danskerne en koloni ved det vi i dag kender som Ghana kolonien blev kaldt Guldkysten. Kolonien har fået navnet fordi at i starten handlede man mest med guld. Senere hen blev koloniens vigtigste opgave var slavehandlen. Da Danmark afskaffede slavehandel i 1803 mistede kolonien sin betydning. Så i 1850 blev kolonien solgt til England.

4. Trekantshandlen

4.1. Trekantshandlen er en handel Danmark havde med nogle af de afrikanske konger hvor, de sejlede fra Danmark hen til Afrika og hentede slaver og betalte de Afrikanske konger for slaverne, også sejlede de hen til Dansk Vestindien og solgte dem til plantage ejere. Da de danske skibe sejlede hjem, var det med tusind vis af sukker

5. Slaver

5.1. Danmark sejler til Afrika med store skibe med værdigfulde ting i. Danmark har lavet en aftale med nogle Afrikanere, om at hvis de får nogle slavere til danskerne vil danskerne give dem nogle værdifulde ting. Danskerne tog alle slaverne med om bord på skibet og sejlede til Dansk Vestindien. Der blev fragtet cirka 100 tusind slaver. Slaverne fik kun lige præcis nok mad til at overleve, der var dog alligevel mange der slaver der døde på skibet. Da slaverne kom til Dansk Vestindien fik de en ordentlig måltid mad, mændene blev barberet og alle slaverne blev smurt ind i olie. Bagefter blev de ført ind i sat ind i et hus. Slaverne blev solgt til et antal penge efter hvor sunde de var, slaverne fik brændt deres nye ejer mærke ind i sig. Og så var de klar til at arbejde på plantagerne. I 1792 blev slavehandel afskaffet, men loven skulle først træde i kræft om 10 år. 1803 blev slavehandel forbudt, men det var stadig tilladt at have slaver, der var dog stadig folk der handlede med slaver i hemmelighed. i 1848 blev det også forbudt og have slaver. Ernst Schimmelman var personen der afskaffede slavehandel, hans familie var ellers den familie i Danmark der ejede flest slaver.