JOURNALISTIK

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
JOURNALISTIK af Mind Map: JOURNALISTIK

1. Baggrundsartikel

1.1. en baggrundsartikel er en informationsartikel. Det er det modsatte af opinion.

1.2. En baggrundsartikel er en lang artikel og er ofte blevet til ved, at journalisten først undersøger en sag til bunds, interviewer forskellige relevante personer, kigger tilbage i historien og prøver at finde sammenhænge og svar.

1.3. En baggrundsartikel forholder sig til spørgsmålene: Hvad, hvem, hvornår, hvordan og hvorfor.

2. Reportage

2.1. Ordet "reportage" er latin og betyder: ”At bringe tilbage”.

2.2. En reportage er en artikel, skrevet af en journalist, der er på stedet, hvor det sker. Altså skal reportagen ”bringe læseren tilbage” til begivenheden. Journalisten er til stede og viderebringer det, som han/hun oplever.

2.3. En reportage kan fx bruges til at bringe os nyheder, stemninger og beskrivelser fra selve begivenheden. Det kan fx være en festival, en krigszone, en ildebrand, en demonstration osv.

3. Nyhed

3.1. Kort artikel

3.2. Sker noget nyt

3.3. Skal være skarpt vinklet så nyheden træder tydeligt frem

3.4. En god skabelon er nyhedstrekanten

4. Journalistik

4.1. indsamling, bearbejdning og formidling af nyheder og information der vedrører nyhederne til et publikum

4.2. Personer der udfører journalistik kaldes ofte journalister

4.3. Ordet bruges både om metoden til at undersøge nyheder og den litterære stil, som bruges til at videreformidle det

4.4. artikler er fyldt med information, fakta, baggrund og interviews om begivenhederne

4.5. Artiklerne er skrevet af en journalist, som har til opgave at afdække en begivenhed/nyhed