Redegør for om der kan være modstand mod forandring. Analyser de to afdelingers organisationskul...

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Redegør for om der kan være modstand mod forandring. Analyser de to afdelingers organisationskultur Fits and gaps imellem leder og medarbejdernes motivation Diskuter kommunikationen af Strategi for sammenlægningen af Learnmarks to afdelinger og hvorledes dette kan håndteres af ledelsen. af Mind Map: Redegør for om der kan være modstand mod forandring.  Analyser de to afdelingers organisationskultur   Fits and gaps imellem leder og medarbejdernes motivation  Diskuter kommunikationen af Strategi for sammenlægningen af Learnmarks to afdelinger og hvorledes dette kan håndteres af ledelsen.

1. Hvad vil jeg indsamle og hvad har jeg adgang til

1.1. Dataindsamling

1.1.1. Interview

1.1.1.1. Interview uddannelseschef på EUD/EUX og Rektor på HHX, da det er de to afdelinger der skal flytte sammen

1.1.2. Spørgeskemaindsamling

1.1.2.1. Spørgeskema til medarbejdere på EUD/EUX og HHX

1.1.3. Sekundærdata

1.1.3.1. Referater af bestyrelsesmøder og ledermøder.

1.1.3.2. Cafemøder med direktøren

1.1.3.3. Artikler fagligt og pressemeddelelser sendt til Horsens Folkeblad

2. Organisationsanalyse

2.1. Organisationskultur

2.1.1. Edger Schein. Artifacts, Values, Accumptions (Isbjerget)

2.1.2. Hatch´s cultural dynamics model. Manifestation, Realization, Symbolization, Interpretation. Schein i midten. Sætte to teorier sammen

2.1.3. Garliardi´s fan model of culture in relation to stragegy and identity (+Assumption and values)

2.1.4. Organizational change and change management

2.2. IGLO

2.2.1. Team

2.2.1.1. Individ

2.2.1.1.1. ledelsesstil

2.3. Leadership og management

2.3.1. The Big Five. Blake & Mouton ledergitter. Adizes lederroller. Hænger sammen med interviews. Jeg vil placere de to ledere i ledergitter og lederrolle og diskuter fit og gaps der imellem

2.3.2. Transactional and transformational leadership

2.3.3. Schein kultur - Lederensrolle værdibaseret

2.3.4. Modstand mod forandring

2.3.4.1. McGraths model. Transactional model

2.3.4.2. Conner. Årsager til modstand under store organisationsændringer

2.3.4.3. Kouzes and Posner. Encouraging the Heart "A leaders guide" - Visionary leadership

2.3.5. Mintzberg 10 lederroller

3. Intern analyse

3.1. Interresentanalyse, hvem er der der har noget på spil her i sammelægningen. Der er også eksterne aktører(Borgmester og bygherre)

3.2. SWOT

3.3. Porters værdikæde er måske i virkeligheden ikke interessant

3.4. Leavits - STruktur, opgaver, Aktører, Teknologi

3.5. VRIO analyse af Resourcer og capability

3.6. Stakeholder mapping er måske sværere, da uformelle netværk er svære at finde og bevise

4. Teori

4.1. Strategy change Big bang - Revolution, Recon. Incremental Evolution, adoption

4.1.1. The change kaleidoscope. J. Balogun & V. Kope Hailey. (Style og change. Leadership according to org. capability and readines)

4.1.2. Mergers. Evaluating strategy.

4.1.2.1. Gap analysis

4.1.2.2. Sustaibility

4.1.2.3. Acceptability

4.1.2.4. Feasibility

4.2. Kommunikation

4.2.1. Basic elements og Genette´s narrativ theory. Who says - Who sees

4.2.2. Kommunikationsmodel. Afsender - Støj - Modtager

4.2.2.1. Narrativ Stacey. Making sense.

4.2.2.2. Weick - Emotioner husker vi bedre . minus kognitiv

4.2.3. Jeffrey Pfeffer - Barriere i kommunikationsprocessen

4.2.4. Lengel & Daft. Direktøren verbalt. Artikler. Nonverbal adfærd og kommunikation

5. Analyse

6. Problemformulering

6.1. Indledning

6.2. Redegør, Analyse og Diskuter

7. Konklusion

7.1. Passe med problemformulering

7.2. Perspektivering

7.3. Litteraturliste