Bæredygtig kost for hele familien

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Bæredygtig kost for hele familien af Mind Map: Bæredygtig kost for hele familien

1. Hvad er bæredygtighed?

1.1. FN

2. Kost

2.1. Næringsstoffer

2.2. Tang

2.3. insekter

3. Klimaaftryk

4. Energi

4.1. Bevægelsesenergi

4.2. Beliggenhedsenergi

4.3. Kemisk energi

4.4. Strålings energi

4.5. Varme energi

5. Hvorfor bæredygtig kost?

6. Drivhuseffekten

7. Drivhusgasser

7.1. metan, CH4

7.1.1. drøvtyggere

7.2. CO2

7.3. lattergas, N2O

7.3.1. kvælstofkredsløb

7.3.1.1. denitrifikation

8. Sci-fi

8.1. dystopi

8.1.1. det modsatte af utopi

8.1.2. det værste

8.1.3. skræmmebillede

9. madspild

10. FN og menneskerettigheder

10.1. Personlige rettigheder

10.2. Politiske rettigheder

10.3. Sociale og kulturelle rettigheder

10.4. Økonomiske rettigheder