Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
OFV af Mind Map: OFV

1. Certifikácie

1.1. Sektor PaZ - skúška

1.1.1. Stupeň

1.1.1.1. Stredný

1.1.1.1.1. ROS, KC, HQ-FOS, VUBL

1.2. Sektore PaZ - vzdelávanie

1.2.1. Stupeň

1.2.1.1. Stredný

1.2.1.1.1. ROS, KC

1.2.1.1.2. HQ-FOS, VUBL

1.2.1.2. Vyšší

1.2.1.2.1. VUB, VUB Leasing - garanti

1.3. Sektor Vklady

1.3.1. Stupeň

1.3.1.1. Základný

1.3.1.1.1. ROS, KC

1.4. Sektor Úvery - vzdelávanie

1.4.1. Stupeň

1.4.1.1. ZS + SS

1.4.1.1.1. ROS, KC

1.4.1.1.2. VUB Leasing

1.4.1.2. Vyšší

1.4.1.2.1. VUB, VUB Leasing - odborní garanti

1.5. Sektor Úvery - skúšky

1.5.1. Stupeň

1.5.1.1. Stredný

1.5.1.1.1. ŠPP

1.5.1.2. Vyšší

1.5.1.2.1. VUB, VUBL - odborní garanti

1.6. Sektor Kapitálový trh - vzdelávanie

1.6.1. Stupeň

1.6.1.1. Stredný

1.6.1.1.1. ROS, KC

1.7. Sektor Kapitálový trh - skúška

1.7.1. Stupeň

1.8. Sektor Starobné dôchodkové sporenie

2. Globálne skupiny

2.1. Stupeň

2.1.1. Základný

2.1.1.1. Vzdelávanie

2.1.1.1.1. ROS

2.1.1.1.2. KC

2.1.1.1.3. VUB Leasing

2.1.2. Stredný

2.1.2.1. Vzdelávanie + skúška

2.1.2.1.1. ROS

2.1.2.1.2. KC

2.1.2.1.3. VUB Leasing

2.1.3. Vyšší

2.1.3.1. Vzdelávanie + skúška

2.1.3.1.1. VUB

2.1.3.1.2. VUBL

3. Odznaky

3.1. Odznaky dátum začiatku FS

3.1.1. Stupeň

3.1.1.1. Základný

3.1.1.1.1. Vzdelávanie

3.1.1.2. ZS + SS

3.1.1.3. Stredný

3.1.1.4. Vyšší

3.2. Odznak platnosť OS

4. Reporty

5. Dashboard

5.1. Jedna stránka

5.1.1. report stavu MA

5.1.2. Dátum na dokončenie

5.1.3. report stavu kurzov

5.2. Stránka pre každý sektor

5.2.1. Vklady

5.2.1.1. report stavu MA

5.2.1.2. Dátum na dokončenie

5.2.1.3. report stavu kurzov

5.2.2. Úvery

5.2.2.1. report stavu MA

5.2.2.2. Dátum na dokončenie

5.2.2.3. report stavu kurzov

5.2.3. Kap. trh

5.2.3.1. report stavu MA

5.2.3.2. Dátum na dokončenie

5.2.3.3. report stavu kurzov

5.2.4. PaZ

5.2.4.1. report stavu MA

5.2.4.2. Dátum na dokončenie

5.2.4.3. report stavu kurzov

5.2.5. SDS

5.2.5.1. report stavu MA

5.2.5.2. Dátum na dokončenie

5.2.5.3. report stavu kurzov

6. Infostránka

6.1. Odborná spôsobilosť

6.2. Osobitné finančné vzdelávanie (OFV)

6.3. Mesačné aktivity

6.4. Odborná skúška

6.5. Dokladovanie externých osvedčení

6.6. FAQ

7. Custom polia - nezáujem

7.1. Vklady

7.2. Úvery

7.3. Kapitálový trh

7.4. Poistenie a zaistenie

7.5. SDS