Nervesystemet Gruppe 3

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Nervesystemet Gruppe 3 af Mind Map: Nervesystemet Gruppe 3

1. Defineres

1.1. Nervesystemets funktion er at formidle og samordne informationer fra det indre og ydre miljø, således at kroppen holdes i perfekt balance (= homeostase).

2. Nerveceller - neuroner

2.1. Sanseceller til hjernen. Sensoriske - afferente neuroner.

2.2. Fra hjerne til muskler og andre organer. Motoriske eller efferente neuroner.

2.3. yy

3. Indeles

3.1. Det centrale nervesystem (centralnervesystemet, CNS)

3.1.1. Hjerne

3.1.2. Rygmarv

3.2. Det perifere nervesystem, (PNS)

3.2.1. Det autonome nervesystem

3.2.1.1. Sympatiske nervesystem

3.2.1.1.1. Arbejde og opmærksomhed

3.2.1.1.2. Det gør kroppen i stand til at yde en fysisk indsats ved at sætte gang i kredsløb og vejrtrækning

3.2.1.1.3. Stress, frygt og vrede og glæde

3.2.1.2. Parasympatiske nervesystem

3.2.1.2.1. Ro, hvile, søvn og fordøjelse

3.2.2. Somatisk nervesystem

3.2.2.1. Bevidst sansning og erkendelse samt viljestyrede bevægelser

4. Hjernen, encepbalon

4.1. Storhjernen, cerebrum

4.1.1. To hemisfærer

4.1.2. Cortex hjernebaakken

4.1.3. Pandelap eller frontallap, lobus frontalis

4.1.4. Nakkelap, lobus occipitalis

4.1.5. Isselap, lobus parietalis

4.1.6. Tindingelap, lobus temporalis.

4.2. Tværsnit af Hjernen

4.2.1. Hypatalamus - Styring af temperatur, hormoner, stofskifte, tørst, sult, seksuel adfærd, frygt, vrede

5. Lillehjernen - cerebellum

5.1. to hemisfærer.

5.1.1. Ligevægt

5.1.2. Muskelkoordination

5.1.3. Muskeltonus.

6. Den forlængede rygmarv, medulla oblongata

6.1. Kredsløbsregulerende center, vasomotoriske center, der regulerer blodtrykket

6.2. Respirationscenter, der regulerer vejrtrækningen

6.3. Brækcenter, der sørger for, at man kaster op, hvis man fx har spist eller drukket stoffer, der kunne være skadelige for kroppen

7. Kilder: Hjernen, klar, parat, start. Eksperimentarium, skolemateriale. Anatomi og fysiologi, Hånden på hjertet. Lugtesansen har stor klinisk relevans, Ugeskrift for læger.

8. Lugtesansen. 3 kopper med 3 forskellige lugte/dufte.

8.1. Det limbiske system, føelseshjernen

8.2. Det limbiske system er en del af hjernen, som har betydning for hukommelsen og styrer følelser og instinktiv adfærd. Kaldes derfor også den emotionelle hjerne.

8.3. Lugtecentrene er en del af det limbiske system. Disse ligger på medialsiden af temporallapperne i tæt kontakt med hipocampus. Lugte/dufte føres derfor direkte til det limbiske system.

8.3.1. Sanseindtryk føres til Thalamus

8.3.2. Påvirkninger fra hormoner og det autonome nervesystem føres til hypothalamus.

8.4. Lugte kan fremkalde stærke følelser og minder. Bestemte dufte kan fremkalde tryghed eller ubehag. At lugte er en del af det at smage på mad. Mennesket kan skelne mellem 10.000 dufte.

8.5. I det limbiske system sammenlignes nye sanseindtryk med gamle. Dette medfører en farvning af indtrykket, om det er godt eller skidt.

8.6. Lugte/dufte er vigtige i forhold til sygepleje fordi: Dufte giver bevidste/ubevidste associationer, som kan være dårlige. Dufte kan berolige - aromaterapi. Dufte kan bruges ved patienter med mange tuber i og omkring ansigtet. Et tørklæde eller et pudevår med en velkendt duft kan virke beroligende så patienten ikke hiver tuberne ud.

8.7. Nedsat lugtesans er præindikatorer ved alzheimers og parkinson.

9. Hjernens betydning - relevans for sygeplejen:

9.1. Demens Apopleksi Alzheimers

9.2. Parkinson: Ved den klassiske form for Parkinsons sygdom er der især et tab af de nerveceller i hjernestammen, som producerer dopamin, men også andre typer nerveceller