Ioniserede stråling (Radioaktivitet)

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Ioniserede stråling (Radioaktivitet) af Mind Map: Ioniserede stråling (Radioaktivitet)

1. Hvad er alfa, beta og gammastråling?

1.1. Hvad er partikelstråling?

2. Hvad er ioniserende stråling?

2.1. Hvad er en ion?

3. Hvad er radioaktivitet

3.1. Hvad er ustabile grundstoffer

3.2. Hvor er de radioaktive kilder og hvad er de

3.3. Hvordan måler man radioaktivitet

4. Hvad gør strålingen ved kroppen?

4.1. Hvad er en mutation

5. Hvordan bruges ioniserende stråling i kræftbehandling

6. Hvordan bruges ioniserende stråling i kernekraftværk

7. Hvad er radonstråling

7.1. Hvad er baggrundstråling

8. Hvad er kernekraft?

8.1. Hvad er reglerne for atomkraft i europa

8.2. Hvor findes der kernekraft?

8.3. Hvem opfandt kernekraft?

8.4. Hvor er der atomkraftværker

9. Hvad er atombomber?

9.1. Hvilke lande har atomvåben?

9.2. Hvem opfandt atombomberne?

10. Hvad er radikaler?

11. Hvor i verden bliver man udsat for mest radioaktivitet (hvor i Danmark)

12. Hvad er røntgenstråling og hvad gør det ved kroppen?

13. Fakta

13.1. Da kroppen består af 50-70% vand, er det mest sandsynligt, at den ioniserende stråling rammer vandmolekyler i kroppen. Når vandmolekylerne ioniseres, går de i stykker og danner frie radikaler, som er nogle særdeles reaktive størrelser.

13.2. Der er lige mange protoner og elektroner i et atom. I negative ioner er antallet af elektroner større end antallet af protoner, mens det er omvendt for positive ioner.

13.3. Ioniserende stråling kan være elektromagnetisk stråling i form af hårdrøntgenstråling eller gammastråling, eller det kan være partikelstråling i form af bl.a. alfa- eller betastråling.

13.4. Ioniserende stråling forekommer i naturen og er, i små mængder, en del af menneskets naturlige miljø.

13.5. Ioniserende stråling betegner forskellige former for stråling som har tilstrækkelig stor energi til at ionisere atomer eller molekyler. Energien er typisk af størrelsesorden nogle megaelektronvolt.

13.6. Radioaktive stoffer kan udsende typerne alfa, beta og gammastråling.