Danmark som kolonimagt

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Danmark som kolonimagt af Mind Map: Danmark som kolonimagt

1. Trankebar

1.1. I 1600-tallet, sendte Christian 4 en ekspedition til Ceylon i Indien, som endte i fiskerbyen Trankebar. Så det blev starten på dansk koloni i området. Men det blev derefter solgt til England i 1845.

2. Guldkysten

2.1. Men Danmark sendte også en ekspedition til Afrika. I 1658 oprettede vi en koloni ved guldkysten. Og koloniens vigtigste opgave var at sende nogle afrikanske slaver til kolonien i vestindien, men da slaverarbejde blev afskaffet i Danmark mistede kolonien meget af sin betydning og blev så solgt i England i 1850.

3. Dansk vestindien

3.1. I 1600-tallet ønskede danskerne at få del i de kostbare varer som kaffe, tobak og sukker, som de andre hentede fra Amerika. Derfor oprettede vi 1672 en koloni på øen Sankt Thomas. Men øen blev senere udvidet med øerne Sankt Jan og Sankt Croix. Og blev den største af de danske kolonier. Men i 1917 blev det solgt til USA. I dag er området kendt som jomfruøerne.

4. Slut med slaver

4.1. I 1848 blev slaveriet endelig afskaffet. Mange i Danmark og Europa fik nemlig øjnene op for slavernes brutalitet. Endelig fik de deres frihed. ( en slave er en person der er ejet af et andet menneske )

5. Trekantshandlen

5.1. Trekantshandel er navnet på en handelskole mellem Europa, Afrika og Dansk Vestindien. Den lå ikke i indien men i Amerika. Den blev ofte brugt i 1600 og 1700 tallet. Man kalder det en trekantshaldel fordi sejlgruppen lignede en trekant. Købmænd sejlede i store skibe ned til Afrikas vestkyst og handlede og derefter sejlede de tværs over atlanterhavet til Amerika og til sidst til tilbage til Europa igen.