Danmark som kolonimagt

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Danmark som kolonimagt af Mind Map: Danmark som kolonimagt

1. I starten var det guld det der var vigtigst at handel med, men sener blev det slavehandel. Holland så den Danske handelene som konkuranter.

2. Danskerne oprettede også i 1672 en koloni på øen Sankt Thomas får og få fadt i de kostbare vare man kunne få fra øen. Sener blev øen udvidet med øerne Sankt Jan og Sankt Croix. Disse tre øer blev tilsammen kaldt for Dansk Vestindien. i 1917 blev øerne solgt til USA og er nu kendt som Jomfruøerne.

3. Trankebar var en fiskerby.Trankebar ligger på den sydøstlige side af indien. Trankebar blev solgt til England i 1845.

4. Guldkysten

5. Trankebar

5.1. I 1658 oprattede Danskerne også en koloni ved Guldkyster. KOloniens vigtigste opgave blev var at sende Afrikanske slaver ned til vores danske koloni i Vest-Indien. Da slavehandel blev ulovligt i danmark mistede kolonien en dal af sin betydning og blev i 1850 derfor også solgt til England.

5.2. Dansk vestindien

6. Guldkysten

7. Trakantshandlen

7.1. Trekantshandlen var en handelsrute, hvor skibe sejlede i en trekant mellem Europa, Afrika og Amerika. På hvert stykke af ruten havde skibene en ny last med. Fra Europa til Afrika: Våben, tøj, jern, brændevin m.m. Fra Afrika til Amerika: Slaver. Fra Amerika til Europa: Sukker, bomuld, tobak og andre kolonivarer.

7.2. Det to CA. 2 år og sejle fra sted til sted i trekantshandlen

8. Slut med slaver

8.1. På danske skibe førte man i alt cirka 120.000 afrikanere over Atlanten, inden Danmark som den første nation ophævede denne skrækkelige aktivitet.

8.1.1. På skibene var de lænkede op og lå på lange rækker. hver morgen fandt de mange døde der var lænket op ved siden af dem. 41-67 besætningsmedlemmer døde under rejsen. Da Peter Wessel var 16 år gik han om bord på et slave skib og blev hurtigt uddannet. Han blev kendt ved navnet Tordenskjold. Det er ham du ser på tændstikæsker.

8.1.2. HVis du er en slave under 4 eller 4 for du lov og bleve solgt sammen med din mor, man ellers bliver du skilt fra din familie.

8.1.3. HVis du er en slave under 4 eller 4 for du lov og bleve solgt sammen med din mor, man

8.1.4. Man kunne være en af de højeste slaver ved at kunne et håndværk og efter det barnepige og så arbejderne i sukkermarkerne

8.1.5. Danmark er det første land der afskaffet slavehandel. Men loven skulle først træde i kraft efter 10 år. Den familie Ernst Schimmelmann kommer fra er den største slave handel i danmark.