Forandringer i naturen

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Forandringer i naturen af Mind Map: Forandringer i naturen

1. Klimazonerne skubbes

1.1. klimazoner på den nordlige halvkugle skubbes mod nord

1.2. Klimazoner på den sydlige halvkugle skubbes mod syd

1.3. Den tropiske klimazone bliver større

1.4. i bjergene forskydes klimazonerne så man skal længere op af bjerget før det bliver koldt

2. Mere eller mindre nedbør

2.1. mere ulige fordelt i fremtiden

2.2. tørre områder - endnu mindre nedbør

2.2.1. i disse områder er risiko for tørke og vandmangel større

3. flere orkaner og storme

3.1. luften bliver ustabil og det begynder at blæse pga varmen

3.2. temperaturen stiger - kraftigere blæst

4. havstigninger

4.1. havet er steget med 10-20 cm de sidste 100 år

4.2. de næste 100 år vil havet sandsynligt stige en halv til en hel meter.

5. plante-dyreliv

5.1. når klimaet bliver varmere vil nogle dyr og planter forsvinde

5.2. når den tropiske klimazone bliver større spreder malariamyggen sig til et større område.

6. koralrevene dør

6.1. nogle naturtyper er særligt sårbare over for klimaændringer

6.1.1. fx koralrevet

6.2. temperaturstigningen vil ødelægge koralrevet og derfor vil fiskene også dø