Udledning af stoffer

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Udledning af stoffer af Mind Map: Udledning af stoffer

1. Pesticider

1.1. rensning af spildevand

1.1.1. aktivt kul

1.2. insekticid (parathion)

1.3. udvaskning

1.4. organisk stof (carbon kæder)

2. Cheminova

2.1. udledning i havet

2.1.1. X% grænser

2.2. biologisk rensning

3. konsekvenser

3.1. udvaskning

3.2. Nedbrydning af ozonlaget

3.2.1. kræft

3.2.2. gen mutationer

4. forsøg

5. model

5.1. ikke molekyle

5.2. rensningsanlæg

6. CO2 forurening

6.1. olie

6.2. methan gas

7. Roundup

8. plastik

8.1. opbygning

8.2. nedbrydning

9. gødning fysik

9.1. nitrogenkredsløbet

9.2. optagning af næringsstoffer (ion form)

9.3. jordens lag

9.4. Kalkning af jorden - jordens pH-værdi

10. genbrug af naturen

11. iltsvind i vandet

11.1. Nitrationer udvaskes i landbrugsjord

11.2. medfører stor algevækst

11.2.1. giver åndenød til fisk

12. rensning for salte

12.1. rensningsanlæg

12.2. NPO-forurening (nitrogen, forsfor og organisk materiale)

13. hvad er nitrat?

13.1. Findes i kvælstofsholdige gødninger

13.2. En vandopløselig salt

13.3. Bindes ikke til lerjord

14. NOx-gasser

14.1. dårligt for kroppen

14.2. gendanner ozonlaget

15. hvad er fosfater?

15.1. ingen genanveldse

16. CFC-gasser

16.1. chlor, flour og carbon

16.2. gammeldags køleskabe og spraydåser

16.3. huller i ozonlaget

16.4. kunstigt fremstillet

17. Opbygning af ozonlaget