Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Dyspnø af Mind Map: Dyspnø

1. Anatomi:

1.1. Øret

1.1.1. Ørets opbygning

1.1.2. Lyd og hørelse

1.2. Øjet

1.2.1. Øjets opbygning

1.3. Hjertet

1.3.1. Blodet

2. Biokemi:

2.1. Blodet

2.2. Leukocytter (Forsvar kroppen mod infektion).

3. Sygepleje/hygiejne:

3.1. EKG

3.2. Måling af blodtryk

3.3. Temperatur

3.4. Puls

4. Sygeplejeteori:

4.1. Virginia Henderson

4.1.1. Kommunikere med andre ved at give udtryk for følelser, behov, frygt ovs.

4.1.2. Atrbejde med noget, som giver en følelse af at udrette noget.

4.2. Eide & Eide

4.2.1. Aktiv lytning

4.2.1.1. Verbale & nonverbale sprog

4.3. At gøre patienten selvhjulpen så vidt det er muligt

5. Ergonomi:

5.1. Rolige omgivelser at snakke i, med korrekt højde på bordet

6. Grundlæggende sygepleje:

6.1. Klinisk blik/færdigheder (se og observere pt.)

6.2. yde omsorg for den enkelte patient

7. Dokumentation:

7.1. Journalføringspligt- fagsprog i cosmic

7.1.1. Fagsprog til dokumentation i cosmic

7.2. Dataindsamling

7.2.1. Subjektiv- og objektiv indsamling

8. Etik/værdier

8.1. Respekt til patienten

8.2. Værdighed

8.3. Accept af forskellighed

8.4. Der bliver talt til patienten og ikke henover.

8.5. Man har sine etiske overvejelser med i sin reflektion

9. Jura

9.1. Tavshedspligt

9.2. Samtykkeerklæring

9.3. Persondataloven

9.4. Journalføringspligt

10. Medicinhåndtering

10.1. Ens kompetencer som 2. semester studerende

10.2. Navn & CPR-nr

10.3. Håndtering ift. handsker & hygiejne

11. Kommunikation

11.1. Tværfagligt samarbejde mellem professionerne.

12. Sygdomslære

12.1. Hjerte-kar-sygdome (iskæmiske hjertesygdomme).