Kommunikation

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Kommunikation af Mind Map: Kommunikation

1. Anatomi:

1.1. Øret

1.1.1. Ørets opbygning

1.1.2. Lyd og hørelse

1.2. Øjet

1.2.1. Øjets opbygning

2. Biokemi:

2.1. Blodet

2.2. Leukocytter (Forsvar kroppen mod infektion).

3. Sygepleje/hygiejne:

3.1. EKG

3.2. Måling af blodtryk & puls

4. Sygeplejeteori:

4.1. Virginia Henderson

4.2. Eide & Eide

5. Ergonomi:

5.1. Sidder ned i rolige omgivelser

6. Grundlæggende sygepleje:

6.1. Klinisk blik/færdigheder (se og observere pt.)

6.2. yde omsorg for den enkelte patient

7. Dokumentation:

7.1. Journalføringspligt- fagsprog i cosmic

7.1.1. Fagsprog til dokumentation i cosmic

8. Etik/værdier

8.1. Respekt til patienten

8.2. Værdighed

8.3. Accept af forskellighed

8.4. Der bliver talt til patienten og ikke henover.

9. Jura

9.1. Tavshedspligt

9.2. Samtykkeerklæring

9.3. Persondataloven