Faglig formidling på Lykkebo - nøgleord

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Faglig formidling på Lykkebo - nøgleord af Mind Map: Faglig formidling på Lykkebo  - nøgleord

1. Kommunikation

1.1. Målgrupper

1.1.1. Pårørende

1.1.1.1. Hør

1.1.1.2. Inddrag

1.1.1.3. Støt

1.1.1.3.1. Netværksdannelse

1.1.1.4. Rådgiv

1.1.1.4.1. Fagligt

1.1.1.5. Hverdagssprog

1.1.2. Beboere

1.1.2.1. Bruger- og pårørenderåd

1.1.2.2. Plakater

1.1.2.3. Beboerblad

1.1.2.4. Dialog

1.1.2.4.1. Løbende

1.1.2.5. Hverdagssprog

1.1.3. Personale

1.1.3.1. Møder

1.1.3.1.1. Dagligt

1.1.3.1.2. Interval

1.1.3.2. Samtaler

1.1.3.2.1. MUS

1.1.3.3. Intranet

1.1.3.4. Udvalg

1.1.3.4.1. Faglige

1.1.3.5. Fagsprog

1.1.4. Borgere (i kommunen i øvrigt)

1.1.4.1. Hjemmeside

1.1.4.2. Pjecer

1.1.4.3. Lokalavis

1.1.4.4. Facebookgruppe

1.1.4.5. Hverdagsprog

2. Formidling

2.1. Viden

2.1.1. Faglig

2.1.1.1. Fagsprog

2.1.1.1.1. Relevant

2.1.1.1.2. Fagudtryk

2.1.1.1.3. Forkortelser

2.1.1.1.4. Sprog

2.1.1.1.5. Brug

2.2. Observationer

2.2.1. Objektiv

2.3. Samtale

2.3.1. Personalet

2.4. Virkemidler

2.4.1. Møder

2.4.1.1. Fremlæggelser

2.4.2. PowerPoint

2.4.3. Rapporter

2.4.4. Artikler

3. IT

3.1. Vidensdeling

3.1.1. Samarbejde

3.2. Værktøjer

3.2.1. Netbaserede

3.2.1.1. Google Drev

3.2.1.2. Dropbox

3.2.1.3. Padlet

3.2.1.4. Facebookgruppe

3.2.1.5. Intranet

3.2.2. Enheder

3.2.2.1. Tablet

3.2.2.2. iPad

3.2.2.3. Smartphone

3.2.2.4. Computer

4. Formidling

4.1. Metoder

4.1.1. QR-koder

4.1.2. Pjecer

4.1.3. Video

4.1.4. Billeder

4.1.5. Kampagner

4.1.6. Hjemmeside

4.1.7. Intranet

4.1.8. Dialog

4.1.8.1. Kropssprog

4.2. Effekt

4.2.1. Evaluering

4.3. Præsentation

4.3.1. Skriftlig

4.3.1.1. Mål

4.3.2. Mundtlig

4.3.2.1. Mål

4.3.3. Virkemidler

4.3.3.1. Talekort

4.3.3.2. Billeder

4.3.3.3. lydfiler

4.3.3.4. prezi.com

4.3.3.5. PowerPoint

4.3.3.6. Quiz

4.3.3.7. Google Slides

5. Empati

5.1. Respekt

5.1.1. Kommunikation

5.1.1.1. Beboere

5.1.1.1.1. Selvbestemmelsesret

5.1.1.2. Pårørende

5.1.1.3. Personale

5.1.1.3.1. Pligt

5.1.1.4. Borgere

5.1.1.5. Sprog

5.1.1.5.1. Hverdags-

5.1.1.5.2. Fag-

5.1.1.6. Afsender

5.1.1.7. Modtager

5.1.1.8. Budskab

5.1.1.9. Veje

5.1.1.9.1. 1-vejs

5.1.1.9.2. 2-vejs

5.1.1.10. Verbal

5.1.1.11. Nonverbal

5.1.1.11.1. Kropssprog

5.1.1.12. Spørgeteknik

5.1.1.12.1. Åben/lukket

5.1.1.12.2. Gensvar

5.1.1.13. Relationer

5.1.1.13.1. Lige

5.1.1.13.2. Ulige

5.1.1.14. Mundtlig

5.1.1.15. Skriftlig

5.1.1.16. Anerkendende

5.1.1.16.1. Lyt

5.1.1.16.2. Nærvær

5.1.1.16.3. Imødekom

5.1.1.17. Konflikter

5.1.1.17.1. Nedtrapning

6. SOSU C GF2 bonusfag

6.1. Bonusfaggruppe 19

6.2. Maj 2019