Overemne: Den enkelte og samfundets udledning af stoffer.

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Overemne: Den enkelte og samfundets udledning af stoffer. af Mind Map: Overemne: Den enkelte og samfundets udledning af stoffer.

1. del af det, du udånder. Du indånder ilt og udånder kuldioxid. Planter, absorberer kuldioxid. Så CO2 er faktisk en naturlig del af den biologiske cyklus –Derfor uundgåeligt.

2. Jo flere hydroner, der er i vandet, jo mere surt er det, og jo lavere er pH-værdien. Det vil sige, at når indholdet af CO2 i atmosfæren stiger, stiger CO2 i havet og havvandet bliver mere surt.

3. Den dannede kulsyre frigiver straks hydroner (brintioner, H+), og danner hydrogenkarbonat HCO3-: H2CO3(aq) → H+(aq) + HCO3-(aq)

3.1. Det dannede hydrogenkarbonat kan igen frigive hydroner og danne karbonat CO32-: HCO3-(aq) → H+(aq) + CO32-(aq)

4. Når CO2 opløses i havet, reagerer det meste med vand og danner kulsyre: CO2(aq) + H2O(l) →H2CO3(aq) Aq betyder “opløses”

5. -Vask dit tøj ved en lavere temperatur -Skru ned for varmen

5.1. Nej tak til reklamer da produktionen af tryksager kræver energi og papir, stammer sjældent fra bæredygtigt FSC-certificeret træ. FSC - Forest Stewardship Council

6. Taget cyklen istedet for bilen (Bilen udleder meget CO2)

7. Afbrænding af fossile brændstoffer - Kul, olie og naturgas

8. H2CO3 - Kulsyre

9. CH4 - Metan

10. Kuldioxid

11. Forsøg: Mentos i coca-cola

12. Forsøg: Pust en ballon op med kemi

13. Hvad er CO2?

13.1. Hvilken påvirkning har CO2 på det nuværende klima?

13.1.1. Forsøg: Global opvarmning

13.1.1.1. Forsøg: Isen smelter

14. Hvilke lande udleder mest CO2, og hvorfor?

14.1. Hvordan kan det være at CO2 forurener så meget?

14.1.1. Hvordan kan vi som mennesker være med til at påvirke CO2 udledningen- både positivt og negativt?

14.1.1.1. Forsøg: Afbrænding kul og olie

15. Hvordan påvirker CO2’en, vandet, landjorden og rummet?

15.1. Hvor meget CO2 udleder et landbrug på årsplan?

15.1.1. Er der en sammenhæng mellem landbrug og industri i forhold til udledningen af CO2?

16. Hvad bør der gøres ved udledningen af CO2?

16.1. Hvordan kan man som samfund være med til at ændre på CO2 udledningen?

17. Problemstilling: iifølge Verdens Skove, som er en dansk miljøorganisation, er de menneskeskabte klimaforandringer et resultat af, at vi mennesker bruger flere ressourcer, end planeten kan producere, og sender mere CO2 ud i atmosfæren, end planeten kan optage. Hvis alle mennesker i verden levede som en gennemsnitsdansker, skulle der mindst tre jordkloder til for at forsyne os.