Problemformulering: Ifølge Danmarks-Naturfredningsforening har fremtidige generationer ikke mulig...

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Problemformulering: Ifølge Danmarks-Naturfredningsforening har fremtidige generationer ikke mulighed for at opleve det som vi har. Blandt andet fordi produktionen af energi og energiomdannelse med fossile brændstoffer, forurener og opbruger naturens ressourcer. Det medfører klimaforandringer, arters udryddelse og mangel på rent drikkevand. Vi ville undersøge hvordan vi kan formindske forbruget af fossile brændstoffer og dermed forureningen. Samt hvordan man kan få en fremtid med et bæredygtigt energiforsyningssystem og en fremtid hvor kommende generationer har de samme muligheder som os. af Mind Map: Problemformulering: Ifølge Danmarks-Naturfredningsforening har fremtidige generationer ikke mulighed for at opleve det som vi har. Blandt andet fordi produktionen af energi og energiomdannelse med fossile brændstoffer, forurener og opbruger naturens ressourcer. Det medfører klimaforandringer, arters udryddelse og mangel på rent drikkevand.    Vi ville undersøge hvordan vi kan formindske forbruget af fossile brændstoffer og dermed forureningen. Samt hvordan man kan få en fremtid med et bæredygtigt energiforsyningssystem og en fremtid hvor kommende generationer har de samme muligheder som os.

1. Hvad er fossile brændstoffer?

1.1. Model: Kulstofkredsløbet

2. Hvorfor har fremtidige generationer ikke mulighed for det samme som vi har?

2.1. Model: Statistik. Perspektivering

3. Hvorfor forurener fremskaffelsen og omdannelse af energi med fossile brændstoffer?

3.1. Påvisning af CO2

4. Hvad er klimaforandringer? og hvorfor opstår de?

4.1. drivhuseffekt (forsøget)

5. Hvordan kan miljøskadelige måder at fremskaffe energi på, være med til forurene drikkevandet og udryddelsen af dyr?

5.1. drivhuseffekt (model)

6. Hvad er energi?

6.1. Fakta og illustration

7. Hvilke forskellige energiformer findes der?

7.1. fremvisning af forskellige typer energiformer

8. Hvilke typer energikilder findes der?

8.1. Model/planche: med de forskellige energiformer

9. Hvilke former for transport og lagring af energi findes der? Både i naturen og menneskeskabte

9.1. Fakta og illustration om/af potentiel energi

10. Hvordan kan man få en fremtid med et bæredygtigt energiforsynings system?

10.1. model/planche: af de forskellige energikilder

11. Hvilken er den mest effektive måde at opbevarer energi på i dag? Og hvilken bliver oftest brugt i Danmark

11.1. fakta om kemisk lagring

12. Hvordan kan man formindske forbruget af forurenende energi fremskaffelses metoder?

13. Hvordan kan man undgå klimaforandringer, arters udryddelse og mangel på rent drikkevand?

13.1. Fakta

14. Hvordan virker vindmøller, vandkraft og solcelle energi?

14.1. Induktion, termisk energi