Hvordan kan udeskole skabe en mere motiverende historieundervisning i folkeskolen?

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Hvordan kan udeskole skabe en mere motiverende historieundervisning i folkeskolen? af Mind Map: Hvordan kan udeskole skabe en mere motiverende historieundervisning i folkeskolen?

1. Indledning

1.1. Intro + Vores motivation for emnet

1.2. Åben skole & Udeskole

1.3. Socialkonstruktuvistisk perspektiv

1.4. Resumé - læringssløjfen

1.5. Konklusion

1.6. Læremiddel - udtræk

2. Inde

2.1. Formidlings- situationen

2.2. ZNU

3. Ude

3.1. Udprøvnings- situationen

3.2. Praksisfællesskaber

3.3. Mestringsforventning

4. Inde

4.1. Konsoliderings- situationen

4.2. Konklusion

5. Perspektivering - Videre arbejde

5.1. Kritik

5.2. Det flerstemmige klasserum

5.3. Cooperative Learning