Hvilke trusler er der mod drikkevandet i Danmark, og hvordan sikre vi rent drikkevand for fremtid...

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Hvilke trusler er der mod drikkevandet i Danmark, og hvordan sikre vi rent drikkevand for fremtidens generationer? af Mind Map: Hvilke trusler er der mod drikkevandet i Danmark, og hvordan sikre vi rent drikkevand for fremtidens generationer?

1. indledning

1.1. Begrundelse for valg af emne

2. Vand

2.1. Hvorfor har vi brug for vand?

2.2. Vands egenskaber

3. Grundvand

3.1. Dannelse af grundvand

3.2. Forurening i grundvandet

3.2.1. Nitrat og pesticider

4. Landbrugets påvirkning

4.1. Forsøg: Jorden som renseanlæg

5. Vandmangel i Danmark?

5.1. Problemer

5.2. Forsøg: Destillering af saltvand