Strålingens betydning for levende organismers levevilkår 9.b

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Strålingens betydning for levende organismers levevilkår 9.b af Mind Map: Strålingens betydning for levende organismers levevilkår 9.b

1. Solens stråler

1.1. UVA UVB UVC

1.1.1. Hudkræft

1.2. Fotosyntese

1.3. Ozon

1.3.1. CFC gasser

2. Mobiltelefonstråler

3. Mikrøbølger(fra en ovn)

4. Radioaktiv stråling / ion-iserende stråling

4.1. Alfa

4.1.1. består af heliumkerner

4.2. Beta

4.2.1. består af elektroner

4.3. Gamma

4.3.1. består af fotoner

4.4. Partikelstråling OG elektromagnetisk stråling

5. Radioaktive ulykker

5.1. Tjernobyl

5.2. "2. verdenskrig"

5.3. Fukushima

6. Kræft

6.1. mutationer

6.2. Hudkræft, lungekræft

6.3. Ændringer i genetisk materiale

6.3.1. AT, CG

7. Radon

7.1. Noget i kælderen

7.2. Størst radonindhold hvor der er moræneler og grus i undergrunden

7.3. Radonsikringer i huse

7.4. Kan give lungekræft