Energi omsætning i levende organismer.

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Energi omsætning i levende organismer. af Mind Map: Energi omsætning i levende organismer.

1. Fotosyntese

2. Organiske stoffer

2.1. Organiske stoffer er en samlet betegnelse for levende og døde planktonorgasmer, andre døde delvis nedbrudte dyr og planter og sidst men ikke mindst dyrs ekskrementer.

3. Respiration

3.1. Kikærter

3.1.1. Symbiose=Et samarbejde mellem 2 organismer som er en fordel for begge parter.

3.1.2. Kvælstoffiksering=Bakterier bor i planternes rødder=Rodknold. Bakterierne tager N2 fra . luften og laver det til NO3 og NH4 som planten bruger. Til gengæld får bakterierne sukker og et sted at bo.

3.1.3. Bælgplante(Ærter, Bønner og Linser).

3.1.4. O2=ILT 21%, N2(FRIT NITROGEN/KVÆLSTOF)=78%, CO2=Kuldioxid =0,04%

3.1.5. Forædle

3.1.5.1. Udvalgte+ de bedste.

3.1.5.2. Krydsning mellem to gode planter

3.1.5.3. Genmoditiære/gensplejse

4. Overvægt

4.1. Overvægt forekommer, når kroppen har for meget kropsfedt. Når fedtmængden på kroppen er for stor, stiger risikoen for en række livsstilssygdomme og for tidlig død.

5. Biobrændsel

5.1. Biobrændsel eller biobrændstof er brændstoffer og brændsler, der stammer fra biologisk materiale der har levet for nylig det sidste krav skelner biobrændsler som en vedvarende energiform fra fossilt brændsel, der stammer fra mange millioner år gammelt biologisk materiale.

6. Biodiesel

6.1. Biodiesel af planteolier - særligt palmeolie - udleder langt mere CO2 end traditionel diesel.

6.2. 1. generations biodiesel. Den er fremstillet af råstoffer, der alternativt kunne have været anvendt til fødevarer eller foder.

6.3. Det kaldes 2. generations biodiesel, fordi man ikke kunne have spist eller fodret dyr med det, den er lavet af.

7. Kompost

7.1. Kompost er organisk stof, der er blevet nedbrudt i en proces kaldet kompostering. Denne proces genanvender forskellige organiske materialer, der ellers betragtes som affaldsprodukter og producerer et jordbalsam.

8. Biogas

8.1. Biogas er en blanding af gasserne metan (CH4) og kuldioxid (CO2).

8.2. Det fremstilles ved, at husdyrgødning og andet organisk materiale tilføres et biogasanlæg, hvor det gennemgår en anaerob nedbrydningsproces.

9. Energi

9.1. Næring

9.1.1. Kulhydrad

9.1.1.1. Stivelse

9.1.1.2. Monosakkarid

9.1.1.3. Disakkarid

9.1.1.4. Kulhydrater inddeles efter, hvor store molekylerne er og hvor hurtigt de nedbrydes i kroppen. De mindste kulhydrater, er dem som nedbrydes og optages hurtigt i blodet.

9.1.1.4.1. Sodavand, Slik og Frugt har mindre kulhydrater.

9.1.1.5. Større kulhydrater nedbrydes langsommere i kroppen.

9.1.1.5.1. Det gælder fx stivelse, der findes i brød, pasta og kartofler.

9.1.2. Fedt

9.1.2.1. Fedtstoffer er både energikilde og byggemateriale.

9.1.2.2. Der findes to typer af fedt, de mættede og de umættede fedtstoffer.

9.1.2.2.1. De mættede fedtstoffer findes primært i dyreriget. Kød, smør og mælk indeholder derfor meget mættet fedt.

9.1.2.2.2. De umættede fedtstoffer stammer fra planteolier og fisk som makrel og sild.

9.1.2.3. Kroppen skal bruge Omega 3+6, den kan ikke selv lave det. Så man skal spise fede fisk

9.1.3. Protein

9.1.3.1. Det er opbygget af Aminosyrer.

9.1.3.1.1. Der i alt 20 forskellige slags aminosyrer i kroppen.

9.1.3.2. Proteiner i kosten stammer primært fra kød, som er muskler. I stedet for kød spiser vegetarer bønner og ærter, der er proteinrig plantekost.

9.1.3.3. Vi laver 250.000 proteiner i kroppen.

10. Kroppen

10.1. Skal bruge næringsstoffer, vitaminer, mineraler og vand.

10.1.1. Næringsstoffer er 55% Kulhydrat, 15% Protein og 30% Fedt.

10.1.1.1. Fedtstoffer og Kulhydrater er vigtige for kroppen.

10.1.1.1.1. Man får omkring 1 liter vand sammen med ens mad, resten skal man indtage ved siden af, man skal indtage 2,5 liter om dagen

10.1.1.1.2. Vitaminer indgår i vigtige stoffer som styrer fornøjelsen

10.1.1.1.3. Mineraler som fx jern indgår i opbygningen af hæmoglobin i blodet

10.1.1.1.4. Kalk er vigtigt for dine knogler og tænder

11. Aerobe+O2

12. Anaerobe-O2