Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
identitet af Mind Map: identitet

1. kerneidentiten

1.1. man opføre sig forskelligt alt efter hvem man er sammen med og situationen, men man har altid det vigtigste med (kerne eller fondament)

2. identitetens fire niveauer

3. socialisering

3.1. det man lære sammen med andre menesker

3.2. regler/normer

3.3. sprog

3.4. adfærd

3.5. sociale værdier

3.6. måder man er sammen på

4. Roller/rolleforventning

4.1. hvad er roller

4.1.1. når jeg er i skole er jeg en klassekarmerat

4.1.2. når jeg er hjemme er jeg en datter og søster

4.1.3. når man er sammen med venner er man en ven

5. rollekonflikter

5.1. hvis der sker en konflikt mens man er i en rolle

6. kønsroller

7. identitet på internettet

8. sociale medier

8.1. Undersøgelser viser, at op mod en tredjedel af de 12-18-årige unge bruger mere end to timer dagligt på at mødes med deres venner på forskellige sociale medier. Når man så er online, er det med til at forme identiteten. Gennem kontakten med vennerne på internettet bliver ens livssyn nemlig både bekræftet og udviklet. Man bliver bekræftet, fordi det er trygt at mødes online med andre unge, der tænker som en selv. Men man udvikler sig også, fordi der sker en udveksling af værdier og normer, når man er online.

9. Primær socialisering

9.1. familien

9.2. opdragelsen

10. sekundær socialisering

10.1. institutioner (skoler , vuggestuer mm)