Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
5. juni 1915 af Mind Map: 5. juni 1915

1. kvinder og tjenestefolk uden egen husstand fik stemmeret

1.1. 104 år siden

2. Europa var fra slutningen af 1800-tallet præget af kvindekamp, kvinderne kæmpede for ligestilling.

3. I 1915 sikrede en grundlovsændring den lige og almindelige valgret. Det indebar tre vigtige ændringer:

3.1. For det første blev valgretten udvidet, så også kvinderne og tjenestefolk uden egen husstand fik valgret. Tidligere havde denne ret været forbeholdt mænd fra samfundets øverste lag, og de udgjorde 15 % af befolkningen.

3.1.1. For det andet blev Landstinget reformeret, idet den privilegerede valgret faldt bort, dvs. at alle stemmeberettigede til folketingsvalgene nu også kunne stemme til landstingsvalgene.

3.1.1.1. Endelig for det tredje blev valgloven ændret. Allerede i 1901 var stemmeafgivningen gjort skriftlig og hemmelig, og i 1915 fandt en tilnærmelse til proportionalvalg sted, idet mandaterne fra valgene i enkeltmandskredse blev suppleret med tillægsmandater til underrepræsenterede partier.

4. Før 1915 var en persons valg- og stemmeret altså ensbetydende med, at vedkommende var mand, over 30 år samt havde en vis indkomst og ejendom. Det vil sige, at hovedparten af befolkningen - 85 % - ikke havde valgret. Man talte her om "De syv F'er", der var udelukket fra at stemme, opstille til valg og dermed få politisk medborgerskab:

5. Grundloven af 1915 trådte først i kraft ved folketingsvalget den 22. april 1918