Sundhedsfremme og sygdoms forebyggelse

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Sundhedsfremme og sygdoms forebyggelse af Mind Map: Sundhedsfremme og sygdoms forebyggelse

1. KRAM teori

1.1. Kost

1.2. Rygning

1.3. Alkohol

1.4. Motion

2. Kompetencemål

2.1. Jeg kan give eksempler på sundhedsfremme og sygdoms-forebyggelse

2.2. Jeg har kendskab til de mest almindelige livstilsygdomme : hjertekar-sygdomme, KOL, diabetes osv.

2.3. Jeg kan forklare hvad usund og sund livstil er

2.4. Jeg kan forklare betydningen af kost og motion for fysisk og psykisk velvære

2.5. Jeg kan beskrive en aktivitet, som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og livskvalitet

2.6. Jeg har kendskab til indre og ydre motivation

3. Aktiviteter

3.1. Det psykiske og det fysiske helbred hænger tæt sammen. Uanset en borgeres tilstand eller udfordringer, er det vigtigt at h*n får udøvet en form for fysisk aktivitet, i en hvilken som helst grad. Det er en del af vores arbejde som SSA'er, at benytte KOSMO-modellen og herved udarbejde en aktivitet, som interesserer borgeren. Fysisk aktivitet er nødvendigt for at borgeren vedligeholder sit funktions-niveau og samtidig bliver psykisk stimuleret og får udløst enderfiner, som vil forebygge en eventuel depression. Aktiviteten skal tage udgangspunkt i borgerens interesser og ønsker, så der er mest muligt glæde af dette.

3.2. Eksempel involverende borgeren : Hans har brug for at motionere, dels for at styrke hans muskulatur omkring lungerne, men også for at forbedre hans mentale tilstand. Hans har en stor interesse for natur og fugleliv. Hans har også en veninde, som han til tider ses med. Det er derfor oplagt, at arrangere nogle gåture i skoven, for at give ham en motivation. Dét at aktiviteten kan udføres socialt, eventuelt med hans veninde, kan også give Hans en mere positiv tilgang til dette.

4. Livstil og kost

4.1. En nøje overvejet kostplan, er essentiel for en borgers velvære og fremgang. Det er yderst vigtigt at borgeren får en personlig kostplan, beregnet udfra vedkommendes BMI og basalstofskifte. For at vide hvor meget og hvilken kost borgeren skal have, er det nødvendigt at vide hvor meget energi personen forbrænder dagligt.

4.2. Hvad du indtager og i hvilke mængder, kan også have indflydelse på dit psykiske helbred. Hvis du lever en usund livstil, som på sigt skader din krop, vil det påvirke dit psykiske helbred : Det kan f.eks. påvirke din koncentration, motivation, energiniveau, dit humør og din evne til at udføre hverdags opgaver.

5. KOSMO modellen

5.1. Kendskab til borgerens livshistorie

5.2. Observation af borgerens dagligdag og livsstil

5.3. Samtale med borgeren om forslag til aktiviteter

5.4. Motivation

5.5. Opfølgning på, om borgeren har glæde af aktiviteten

6. Tavle om Hans

7. De 3 typer sundhhed

7.1. Social sundhed

7.2. Fysisk sundhed

7.3. Psykisk sundhed

8. Indre og ydre motivation