Det politiske system

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Det politiske system af Mind Map: Det politiske system

1. Skattesstyrelsen (ikke med i pensum)

1.1. De 7 styrelser

1.1.1. Skatteminister - Morten Bødskov

1.1.2. 1. Skattestyrelsen 2. Vurderingsstyrelsen 3. Motorstyrelsen 4. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 5. Administrations- og Servicestyrelsen 6. Toldstyrelsen 7. Gældsstyrelsen

2. Den offentlige sektor

2.1. Stat

2.1.1. Folketinget

2.2. Regioner

2.3. Kommuner

2.3.1. - Tilskuds- og udligningssystemet - Budgetlægning - KL (Kommunernes Landsforening)

3. Finansloven (statens budget)

3.1. Statens indtægter

3.1.1. Moms Personbeskatning Arbejdsmarkedsbidrag Erhvervsskatter Afgifter Øvrige indtægter

3.2. Statens udgifter

3.2.1. Indkomstoverførsel Driftsudgifter Anlægsudgifter Renteudgifter Bloktilskud Øvrige udgifter

3.3. Årshjul

3.3.1. Regeringens udarbejdelse af finansloven

3.4. Finanspagten

3.4.1. EU´s kontrol af medlemslandenes økonomi

3.4.2. Som reaktion på finans- og gældskrisen i 2011

3.4.3. Maksimalt gældsniveau på 60 % af BNP

3.4.4. Max strukturelt budgetunderskud på 0,5 % af BNP

3.5. Budgetloven

3.5.1. Dellofter - driftsudgifter/indkomstoverførelser osv. (udligning)

3.5.2. Sanktionsregler - overskridelse af budgetterne - nedsættes bloktilskud (regioner)

3.6. GRL §43 og §46

3.6.1. § 43 - "Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; ej heller kan noget mandskab udskrives eller noget statslån optages uden ifølge lov."

3.6.2. § 46 - "Stk. 1. Forinden finansloven eller en midlertidig bevillingslov er vedtaget af Folketinget, må skatterne ikke opkræves. Stk. 2. Ingen udgift må afholdes uden hjemmel i den af Folketinget vedtagne finanslov eller i en af Folketinget vedtaget tillægsbevillingslov eller midlertidig bevillingslov."

3.7. Finansminister - Nicolai Wammen