Sidsel, Anne og Andreas Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Sidsel, Anne og Andreas Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget af Mind Map: Sidsel, Anne og Andreas Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

1. Vedvarende energi

1.1. Vindmøller

1.2. Solceller

2. Landbrug

2.1. Mad

2.1.1. Tang

2.1.2. Alger

2.1.3. Insekter

2.1.4. Bælgplanter

2.2. Kunstgødning

3. Bæredygtighed

4. Vandmiljø

5. Global opvarmning

5.1. Biobrændsel

5.2. Fossile brændstoffer

5.2.1. El biler

5.2.2. Plastik

5.2.2.1. Miljøvenligt plastik

5.2.2.2. Genbrug

6. Økologi

7. Nitrogenskredsløbet

8. Gensplejsning

9. Carbonkredsløbet

10. Vores forbrug

10.1. Resurser

11. Råstoffer

12. Planteproduktion

13. Skov

14. Iltsvind