Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget - Marius K, Oscar & Lea

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget - Marius K, Oscar & Lea af Mind Map: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget - Marius K, Oscar & Lea

1. Jordens opbygning

1.1. Ioner

1.2. NPK

1.3. Ioner udveksles med h+ ioner

1.4. Mikro- og makronæringsstoffer

2. Jordens struktur

2.1. Krummestruktur

2.2. Jordbundsdyr

2.3. Humus

2.4. Grøngødning

2.5. Mikroorganismer

2.6. Ler

2.7. Sand

2.8. Jordbundens organismer

2.9. Jordprøver

3. Vandmiljø

3.1. Alger/tang

3.2. Iltsvind

3.2.1. Eutrifiering

3.3. NPK i vand

3.4. Randzoner

3.5. Alger dækker for lys

3.6. Svampemiddel i grundvand

3.7. Nitrat i drikkevandet

4. Nitrogen kredsløbet

4.1. Nitrogenfiksering

4.2. Nedbrydelse

4.3. Symbiose med knoldbakterier

5. Carbon kredsløbet

5.1. Forbrænding af fossile brændsler

5.2. Udvinding af fossile brændsler

5.3. Døde dyr bliver til fossile brændsler

5.4. Fotosyntese

5.5. Respiration

6. Proteinsyntese og DNA

6.1. DNA-streng kopieres

6.2. M-RNA

6.3. GMO (Genmodificeret organisme)

6.4. T-RNA

6.5. Ribosomer

7. Landbrug

7.1. Fødevarer

7.1.1. Tang

7.1.2. Bælgplanter

7.1.3. Alger

7.1.4. Insekter

7.2. Landbrugspakken

7.3. Sprøjtemidler

7.4. Gødning

7.4.1. NPK

7.4.2. Ammoniak

7.4.3. Minimumsloven

8. Råstoffer

8.1. Sjældne jordarter

8.2. Kritiske råstoffer

8.3. Olie

8.3.1. Plastik

8.3.1.1. Plastik/stofposer

8.3.2. Fossilebrændsler

8.3.2.1. Biobrændsel

8.3.2.2. Ethanol i brændsel

9. Forbrug

9.1. Nok mad

9.2. Madspild

9.3. Køb og smid væk

10. Vedvarende energi

10.1. Vindmøller

10.2. Vandværker

10.3. Solceller

10.4. Solfangere

11. Forurening af atmosfæren

11.1. Drivhusgasser

11.2. Metan

11.3. CO2

11.4. Partikelforurening