Danmark i middelalderen

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Danmark i middelalderen af Mind Map: Danmark i middelalderen

1. Hverdags liv

1.1. I løbet af Middelalderen blev der fældet meget skov i Danmark. Det betød, at der var meget jord, der kunne blive dyrket. De mange marker blev lettere at dyrke, fordi der kom en ny slags plov til landet. Det var hjulploven.

1.1.1. Kirken og de rige ejede det meste af jorden, men bønnerne havde også små gårde og marker. Der opstod også nye slags byer. De hed købstæder, og de var større end de byer, der har været i Danmark i vikingetiden. Købstæder lå som regel ud til vandet.

2. Kirken og tro

2.1. Den katolske kirke havde meget magt, og bestemte over menneskene og videnskaben.

2.1.1. Verden skulle forstås ud fra biblen, middelalderens mennesker var meget religiøse og gik meget i kirke

3. Kongemagt og krig

3.1. Det Stockholmske blodbad førte til oprør i Sverige under ledelsen af Gustav Vasa. Han brugte blodbadet til af vende stemningen imod Christian 2., der kun nåede at være konge i Sverige i cirka i et år

3.1.1. Gustav Vasa blev udråbt til konge i 1523 og bestilte siden nogle træsnit, der handlede om det Stockholmske blodbad.

4. Danmark og verden

4.1. I Europa startede middelalderen allerede i 476, men i Danmark startede den først omkring 1050. På det tidspunkt

5. Kalmarunionen

5.1. I 1397 dannede Danmark, Norge og Sverige Kalmarunionen, hvor en fælles konge skulle lede tre riger.

5.1.1. kalmarunionen skulle give tryghed for befolkningen og sikre, at de tre riger hjalp hinanden og levede i fred med hinanden. Kalmarunionen blev endeligt ophævet, da Sverige trådte ud af den i 1523