Hvordan kan det være etisk forsvarligt/korrekt?? at snakke med en patient med levercirrose om beh...

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Hvordan kan det være etisk forsvarligt/korrekt?? at snakke med en patient med levercirrose om behandlingsniveau, når patienten er bevidsthedspåvirket? af Mind Map: Hvordan kan det være etisk forsvarligt/korrekt?? at snakke med en patient med levercirrose om behandlingsniveau, når patienten er bevidsthedspåvirket?

1. Patientgruppe: misbruger, sociale problemer, begrænset netværk

1.1. Praktik oplevelse fra ambulatoriet: Patienter udeblev/dukkede ikke op til konsulation.

1.1.1. Nationale guides, som de arbejder ud fra i ambulatoriet: Arbejdesmetode: strigent opfølgning med korte intervaller

1.1.1.1. Hvordan er deres mentale tilstand? Går de og gemmer på HE i en mindre grad?

1.1.1.1.1. I ambulatoriet kan man lave en CRT-test, som er en reaktionstest der handler om, at patienten får en håndholdt knap i hånden, som respons på lyd stimuli der kommer med spredte intervaller. testen er et mål for hvor stabil reaktionsevnen er og angives i CRT index. CRT index større end 1,9 angives som normalt. Hvis en patient efter 2-3 test ikke har mere end 1,9, skal dette indberettes til embedslægen og man får frakendt sig sit kørekort.

1.2. Artikel 2: - Screening for alkohol - Anvendelsen af Rifaximin - Konsulationer er blevet påvist som en løsning for at hindre genindlæggelser.

2. Patienter med levercirrose bliver genindlagt på sygehuset, set i en nationalt/internationalt perspektiv, hvad koster det samfundet?

2.1. Tekst 2. Mangel på hurtige indgreb, der har betydning for patienternes genindlæggelser.

3. Levercirrose behandlet i ambulatoriet

3.1. Formål: At sikre mulighed for; - Forbedring af overlevelsen - Forbedre livskvaliteten

3.2. Metode: - Forbedre og ensarte den ambulante opfølgning - Sikre at nationale og internationale anerkendte behandlinger /guidelines følges og implementeres - Sikre tidlig opsporing af komplikationer - Forbedre patientens forløb igennem systemet - Sikre sektor overgange herunder kontakt til/ samarbejde med primærsektor - Definere hvilke opgaver i den ambulante opfølgning, der kan uddelegeres til andre faggrupper.

3.3. Sygeplejerskerne har udvidet delegation og må derfor godt justere i patienternes vanlig medicin dog kun lactulose og vanddrivende , samt xifaxan

3.4. Sygeplejerskerne laver ambulant diagnostik af minimal HE og opfølgning af HE-indlæggelse

4. Samtalen med Ole og lægen

4.1. Nærhedsetik:‘’Gør imod andre som du ville ønske, at der blev handlet mod dig, hvis du var i deres sted’ Løgstrup

4.1.1. Samtalen foregår mellem lægen og konen. Lægen snakker både med konen og Ole, men Ole svarer ikke og holder ikke øjenkontakt. Lægen spørger ham direkte