Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
SANKTIONER af Mind Map: SANKTIONER

1. Klip i kørekortet, § 125, stk. 2

1.1. En administrativ opdatering i KR

1.2. Gælder fra gerningstidspunktet og 3 år frem

1.3. 3 klip inden for 3 år = betinget frakendelse

1.3.1. Medmindre man er førstegangserhverver = max 2 klip inden for 3 år

1.4. Hastighed:

1.4.1. Mere end 30%

1.5. Tommelfingerregel:

1.5.1. Er man till ulempe (evt. unødig ulempe) = klip

1.6. Se i "Den Gule Folder" på s. 10

2. Betinget frakendelse, § 125, stk. 1

2.1. Gælder (i 3 år) fra domfældelse eller udenretlig vedtagelse

2.2. BETINGET VED

2.3. Hastighed:

2.3.1. > 60% / 40 % / 160 km/t

2.4. Spirituskørsel

2.4.1. 0,5 - 1,2 promille

2.5. Narkokørsel

2.5.1. Mellem 0,003 - 0,009 mg THC pr. kilogram blod

2.6. Tommelfingerregel:

2.6.1. Er man til fare = Betinget

2.7. BETINGET AF

2.7.1. At du inden for 6 måneder kan bestå en kontrollerende køreprøve (jf. § 60 a-b)

2.7.2. At du i en prøvetid på 3 år ikke overtræder færdselsloven, så førerretten skal frakendes

2.7.3. Ved spiritus/narko = SKAL bestå et ANT-kursus før kontrollerende køreprøve

2.7.4. Hvis førstegangserhverver = SKAL gennemføre særlig køreundervisning

3. Ubetinget frakendelse, § 126

3.1. Man mister førerretten

3.2. Periode fra 6 måneder - 10 år, ELLER for bestandigt

3.3. UBETINGET VED:

3.3.1. 2 x betingede frakendelser

3.3.2. 3 klip + 1 betinget dom

3.3.3. Narko

3.3.3.1. > 0,009 mg THC pr. kilogram blod

3.3.4. Hastighed:

3.3.4.1. 200 km/t eller derover

3.3.4.2. Hastighed overskredet med 100%

3.3.5. Spirituskørsel

3.3.5.1. > 1,2 promille

4. Kørselsforbud, § 127, § 60 a-c

4.1. Inddraget førerret og frataget kørekort

4.2. Kørselsforbud er ikke tidsbegrænset

4.3. Førstegangserhverver med mere end 2 klip = kørselsforbud

4.4. Ophør af kørselsforbud:

4.4.1. Bestå ANT-kursus ELLER særlig køreundervisning

4.4.2. Bestå kontrollerende køreprøve (jf. § 60 a-b)

4.5. Kørselsforbud + betinget frakendelse = ubetinget frakendelse

5. Konfiskation, § 133a

5.1. I nogle tilfælde SKAL eller KAN politiet konfiskere et køretøj

5.1.1. KAN

5.1.1.1. Ved grove overtrædelse eller gentagende skyldig i overtrædelse af FSL = præventivt

5.1.2. SKAL

5.1.2.1. Promille > 2,00 eller kørsel uden førerret

5.2. Se skemaoversigt i PP på studieweb ☺️

6. Alkolåsordning, § 132 a

6.1. Bruges ved ubetinget frakendelse pga spiritus:

6.2. En alkolås installeres misbrugerens bil. Hver 20. minut kræver bilen, at man stopper og puster i låsen. Er promillen over 0,5, kan bilen ikke starte igen.

6.2.1. Kørekortet skiftes ud med et særligt alkolås-kørekort

6.3. OBLIGATORISK DELTAGELSE, § 60 a

6.3.1. Promille på mere end 2,0

6.3.2. Efter frakendelsestiden er udløbet skal du køre med alkolåsordningen i 2 år

6.3.2.1. Ønsker man ikke det, må man ikke generhverve kørekort før de 2 år er gået.

6.4. FRIVILLIG DELTAGELSE, § 132a, stk. 1

6.4.1. Promille mellem 1,2 - 2,0

6.4.2. Du kan vælge at deltage i en alkolåsordning, som varer indtil frakendelsen udløber

6.4.3. Alkoholikerer, som anerkender deres misbrug.

6.4.3.1. Ansøgeren skal gennemgå en personundersøgelse. Hvis fundet egnet: Fastlæggelse af vilkår, hvor vedkommende underkaster sig struktureret behandling på min. 1 år

6.4.4. IKKE FRIVILLIG, hvis vedkommende har ved kørslen forårsaget personskade eller fremkaldt alvorlig fare herfor