Kompetencemål 4.4: vejlede borgeren i brugen af velfærdsetknologiske hjælpemidler samt vejlede og...

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Kompetencemål 4.4: vejlede borgeren i brugen af velfærdsetknologiske hjælpemidler samt vejlede og støtte borgeren i kontakten med det digitale Danmark af Mind Map: Kompetencemål 4.4: vejlede borgeren i brugen af velfærdsetknologiske hjælpemidler samt vejlede og støtte borgeren i kontakten med det digitale Danmark

1. Grundbogen s. 452; 462-467; 16; 99-100;

2. nøgleord: velfærdsetknologi; hjælpemidler; funktionsevne; livskvalitet; digitalehjælpemidler.

3. Færdighedsmål: 3.1, 3.3, 3.6, 3.10, 4.4, 4.6, 4.7

4. Vidensmål: 2.2, 2.3, 2.10, 2.11, 2.15

5. Opgaver på GF2/ Tema 2.

6. hjælpe borgeren med brug af tekniske hjælpemidler, vejlede og støtte borgeren med det tekniske.

7. opgaver om kommunikation.

8. opgaver om arbejdsmiljø.

9. opgaver om samarbejde.

10. elevopgave det digitale Danmark 1

11. elevopgave det digitale Danmark 2

12. Det digitale Danmark

13. hjælpemidler