Kompetencemål 4.3: Forklare hvordan man kan igangsætte og understøtte sundhedsfremmende og sygdom...

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Kompetencemål 4.3: Forklare hvordan man kan igangsætte og understøtte sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter. af Mind Map: Kompetencemål 4.3: Forklare hvordan man kan igangsætte og understøtte sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter.

1. Grundbog s. 106, 254, 255, 264

2. metoder, redskaber,oprydning, sundhedsfremme, sygdoms forebyggelse, handlekompetence, aktiviteter

3. færdighedsmåler: 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9.

4. vidensmål: 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14

5. for at forbedre vores fysisk, psykisk og social tilstand må vi, som professionelle/fag personer finde motivation for at ændre borgerens livsstil. For at undgår konkrete sygdomme må vi have fokus på borgerene med øget risiko for at få konkrete sygdomme. Vi må sætte dem under behandling og tilpasse borgerens livsstil til borgerens tilstand.

6. forenklet kan målet omskrives til: sundhedsfremme er det vi ønsker og sygdomsforebyggelse er det vi vil undgå.

7. Sundhedsfremme kræver ikke etiske overvejelse, hvor sygdoms forebyggelse kræver etiske overvejelse, fordi forebyggelse er stort indgreb i borgerens liv.

8. opgaver på GF2 / tema 3

9. opgaver om livs-historie/livsstilsygdom

10. opgave om sundhedsfremme og forebyggelse

11. opgaver om KOSMO

12. opgaver om KRAM

13. opgave om apopleksi, mestring og rehabilitering