Kvindelig patient

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Kvindelig patient af Mind Map: Kvindelig patient

1. Anatomi og fysiologi

1.1. Respiration

1.2. Respirationcenter

1.3. Respiratorisk acidose

1.4. Cyanos åndenød lav saO2

1.5. Gasudveksling

1.6. Lungekapillærer

1.7. Lungekredsløbet

2. Patientens ernæringstilstand

2.1. Kostregistrering

2.2. Ernæringsscreening

2.3. Jernmangel

2.4. Konsekvenser af underernæring

2.5. Aktivinddragelse i kostforplejning

2.6. Nasalsonde Supplerende

2.7. Fejksynk

2.8. Aspirationspneumoni

3. Kredsløb

3.1. Hjertesufficient

3.2. Hjerteklapper

3.3. Iskæmisk hjertesygdom.

3.3.1. Smerter i thorax

3.4. Lungeødem

3.5. Lungeemboli

3.6. Lungekræft

3.7. Anæmi

4. Sygeplejersketeoretikere

4.1. Dorothea Orem

4.2. Virginia Henderson

4.3. Ida Jean

4.4. Kari Matthiesen

4.5. Jocalyn Lawles

5. Mikrobiologi

5.1. Bakteriel Pneunomi

5.2. Akut epiglottitis

5.3. Infektionssygdom - Nedre lufteveje

5.4. Viral pneumoni

5.5. Espektorat

6. Anvendelse af sygeplejeskeproces

6.1. Vurdering

6.2. Identifikation

6.3. Planlægning

6.4. Udføring

7. Teknologi

7.1. Cosmic

7.2. Cetrea

7.3. Retningslinjer infornet

7.4. Blodtrykmåler

7.5. plejeplan

7.6. Kost og væsk registrering

8. Tværprofessionelsamarbejde

8.1. Primære sektor

8.2. Fysioterapeut

8.3. Ergoterapeut

8.4. Læge

8.5. Bioanalytiker

8.6. Diætist

8.7. Tærfaglig konference

8.8. Portør

9. Hygiejne

9.1. Smitteveje

9.2. Smittemåde

9.3. Retningslinjer

10. Kommunikation af Eide & Aide

10.1. Verbal

10.2. Non-verbal

10.3. Selvsikkerhed - Skabe tryghed

10.4. Vejledning

10.5. Den professionelle samtale

10.6. Aktiv lytning

10.7. Korrigere

11. Sygdomslæring

11.1. Pneumoni

12. Patientfænomen

12.1. Dyspnø/ hoste

13. Medicinhåndtering

13.1. Inhalationsmedicin

13.2. præparat

13.3. Berodual

14. Samspil med patient / pårørende

14.1. Respekt patient autonomi

14.2. Patientperspektivet

14.3. Pårørendeperspektivet

14.4. Med inddragelse på patient, støtte og vejledning

15. sygeplejefaget

15.1. Iltbehandling

15.2. observation af patientens respiration

15.3. Talemedicin

15.4. Psykosociale aspekter

15.5. Mobilisering

15.6. Sugning

16. Ergonomi

16.1. Benytte hjælpmidler

16.2. Egen udgangsstilling

16.3. mobilisering

17. Nyeste viden i forhold til patient grundlaget

17.1. The Effects of a Nurse-Led Education and Counseling Program on Dyspnea