Hvilke stoffer udleder vi i naturen?

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Hvilke stoffer udleder vi i naturen? af Mind Map: Hvilke stoffer udleder vi i naturen?

1. Affald

1.1. Mikroplastik

1.2. Plastik

1.2.1. Tyggegummi

1.2.2. Emballage

1.2.3. Cigaretskodder

2. Drivhusgasser

2.1. Metan

2.2. Vanddamp

2.3. CO2

2.3.1. Mennesker

2.3.1.1. Bil, fly, tog, bus

2.3.1.2. Forbrugsvaner

2.3.1.2.1. Tøj

2.3.1.2.2. Mad

2.3.1.2.3. Tranport

2.4. Nitrogendioxid

2.5. Svovldioxid

2.6. Bly

2.7. Benzen

2.8. Kulilte

3. Luftforurening

3.1. Benzin

3.1.1. Svovl

3.2. Diesel

3.2.1. Kulilte

3.3. Dampe

3.4. Udbredt problem i hele Indien

3.4.1. New Dehli

3.4.1.1. Giftig by

3.4.2. 9/10 mest forurenede

3.4.2.1. Smog

3.4.3. Rygerlunger uden at ryge

3.4.3.1. 15-20 cigaretter hver dag

3.4.4. Regeringen har en plan

3.4.4.1. Ingen virkning

3.5. Fossile brændstoffer

3.5.1. Olie

3.5.2. Gas

3.5.3. Kul

4. Konsekvenser

4.1. Miljø

4.2. Klima

4.2.1. Varmere vejr verden over

4.2.1.1. Smeltende poler

4.2.1.2. Gletsjere

4.2.1.2.1. Oversvømmelser

4.2.1.3. Uddøende dyrearter

4.2.1.3.1. Isbjørne

4.2.1.3.2. Ringsæler