Omstilling (omdanne)

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Omstilling (omdanne) af Mind Map: Omstilling (omdanne)

1. Energi og omstilling

1.1. Transport

1.1.1. Udledning af CO2

1.1.1.1. Transportformer og –vaner, så energiforbruget og derved CO2 udledningen mindskes?

1.1.2. Fossile brændstoffer

1.1.3. Stort brændstofforbrug

1.1.4. Partikelforurening

1.2. Energiproduktion

1.2.1. Udledning af CO2

1.2.2. Fossile brændstoffer

1.2.3. Central/lokal energiproduktion

1.3. Husholdning

1.3.1. Energiforbrug

1.3.2. Tøjvask/opvask

1.3.3. Opvarmning

1.3.4. Rengøring

1.4. Belysning

1.4.1. Energikrævende

1.4.2. Kunstlys

1.4.3. Lyskilde tændt døgnet rundt

1.4.4. Gadelys

1.5. Bygninger

1.5.1. Dårlig isolering

1.5.2. Varmetab

1.5.3. Industribygninger

1.5.4. Ventilation

1.5.5. Opvarmning

2. Livstil og omstilling

2.1. Produkter til ny livsstil

2.1.1. Overforbrug

2.1.1.1. Hvor køber man for meget mad?

2.1.1.1.1. Forvirring med indkøbslister

2.1.1.1.2. Supermarkeder

2.1.1.1.3. Folk tror de kan spise mere end de kan

2.1.1.1.4. Ingredienser opbygger sig, så man ikke har styr på havd man har og hvornår det udløber

2.1.2. Materialeforbrug

2.1.3. E-handel

2.1.4. Velfærdsteknologi

2.2. Oplevelsesøkonomi

2.2.1. Storytelling

2.2.2. Forbrug

2.2.3. Turisme

2.2.4. Nye produkter

2.2.5. Nye virksomhedstyper

2.2.6. Nye boformer

2.3. Det sociale liv

2.3.1. Multikulturelt samfund

2.3.2. Livskvalitet

2.3.3. Hjælpemidler

2.3.4. Hjælp til selvhjælp

2.4. Forbrug

2.4.1. Genbrug

2.4.2. Kvalitet – kvantitet

2.4.3. Cradle to Cradle

2.4.4. Ressourcespild

2.4.5. Køb og smid væk

2.5. Fritid

2.5.1. Fjerne rejsedestinationer

2.5.2. Transport

2.5.3. CO2-udledning

3. Materialer og omstilling

3.1. Byggeaffald

3.1.1. Bortskaffelse

3.1.2. Forbrænding

3.1.3. Deponering

3.1.4. Sortering

3.1.5. Genanvendelse

3.2. Indsamling af affald

3.2.1. Opbevaring

3.2.2. Miljøskadeligt affald

3.2.3. Salg til industrien

3.2.4. Transport

3.2.5. Sortering

3.3. Genbrug af materialer

3.3.1. Indsamling

3.3.2. Oplagring

3.3.3. Forarbejdning

3.3.4. Omsmeltning

3.3.5. Skrotning

3.3.6. Affaldsprodukter

3.4. Husholdningsaffald

3.4.1. Sortering

3.4.1.1. Sortering reklamer og aviser

3.4.2. Genanvendelse

3.4.2.1. Gamle afviser

3.4.3. Afbrænding

3.4.4. Tungmetaller

3.4.5. Arbejdsmiljø

3.4.6. Forurening

3.5. Råstofudvinding

3.5.1. Forurening

3.5.2. Sikkerhed

3.5.3. Transport

3.5.4. Reetablering

4. Fødevarer og omstilling

4.1. Madspild

4.1.1. Raster

4.1.1.1. Hvordan kan man bruge rester til dagen efter

4.1.1.2. Kantiner og resturaner får ikke solgt alt deres mad, hvordan kan de rester blive brugebare?

4.1.2. Holdbarhed

4.1.2.1. Hvordan kan man forbedre oplysningerne af sidste holdbeværelses dato

4.1.2.2. Hvordan kan man forbedre holdbarheden?

4.1.2.3. skoler og arbejdspladser har dårlige opbevarigsforhold i forhold til madparken ligger i en taske flere timer inden den skal spises

4.1.3. Gammel mad

4.1.3.1. Hvornår bliver mad forgammel til at spidse i forhold til sidte salgsdatto

4.1.4. Dårlig udnyttelse

4.1.4.1. mad bliver smidt ud fordi man ikke ved havd det kan blive brugte til

4.1.4.2. hvordan kan man forbedre den eneegi som der bliver brugt på at forbande maden

4.1.4.3. Man køber mere end man har brug for

4.1.5. Køb og smid væk kultur

4.2. Emballage/Opbevaring

4.2.1. Holdbarhed

4.2.2. Kvalitet

4.2.3. Bortskaffelse

4.2.4. Overemballering

4.2.5. Genbrug

4.3. Dyrkning

4.3.1. Sprøjtegifte

4.3.2. Dyrkningsmetoder

4.3.3. Dyrkningssteder

4.3.4. Reetablering af naturområder

4.3.5. Alternative afgrøder

4.4. Lokal produktion

4.4.1. Lokalt/globalt

4.4.2. Sæsonvarer

4.4.3. Transport

4.4.4. Egenproduktion

4.5. Dyrevelfærd

4.5.1. Pris/kvalitet

4.5.2. Samvittighed

4.5.3. Pladsforhold

4.5.4. Økologi

4.5.5. Effektivitet