Undervisning af SI

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Undervisning af SI af Mind Map: Undervisning af SI

1. De 5 sanser

2. Sanse integration

2.1. Hanne Bøje

2.2. Forebygger uhensigtsmæssig adfærd

2.3. Evaluering, triage

2.4. Dokumenterer under "psykosociale forhold"

2.5. Diagnoser, sygdomsforløb

2.6. Gøre den samme ting 400 gange

2.7. Overskuelig planch til grupperum

3. Motivation af personale

3.1. Her og nu effekt

3.2. Medinddragelse

3.3. Redskaber og vejledning

4. Metoder

4.1. Power point

4.2. Film

4.3. Før/efter billeder

4.4. Flyer

4.5. Kahoot

5. Hvad giver aktiviteter den demente

6. Dokumentation

6.1. Vigtigheden af denne

6.2. Adl-vurdering

6.3. Psykosociale

6.3.1. Hukommelse

6.3.2. Alz

6.3.3. apopleksi

6.3.4. Demens

6.3.5. Parkinson

6.4. Adl-afvigelse

7. Use it or lose it

8. Al adfærd er født af en følelse

9. Case

10. Use it ore loose it