EN UNDERSØGELSE OG DISKUSSION AF MEDIERNES FREMSTILLING AF KLIMADEBATTEN

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
EN UNDERSØGELSE OG DISKUSSION AF MEDIERNES FREMSTILLING AF KLIMADEBATTEN af Mind Map: EN UNDERSØGELSE OG DISKUSSION AF MEDIERNES FREMSTILLING AF KLIMADEBATTEN

1. Tekst 1a

1.1. Hovedtekst

1.2. Hovedsynspunkter

1.3. Hæv dig over teksten (vigtigste)

1.4. Objektiv (men antydning af egen position

1.5. Tekstens argumenter kan inddrages

1.6. Appelformer

1.6.1. Metaforer

1.7. Argumenttyper

2. Tekst 1b

2.1. Perpektivtekst i forhold til egne synspunkter

3. Egne argumentation

3.1. Stærkt og velgennemtænkt

3.1.1. Pro og contra

3.2. Konkrete eksempler

3.2.1. Abstrakte ekemspler

3.3. Rygdækning

3.4. Undgå postulater

3.4.1. Argumentation uden påstand

3.5. Bevidsthed om appelformer

3.6. Stilistiske virkemidler

4. Fokuseret indledning

4.1. Emnefokus

4.2. Fængende

4.3. Centrale debatspørgssmål

4.4. Præsentere tekst 1a

5. Fremstilling

5.1. Hvad betyder fremstillingen af klimaforandringer for opfattelse af hinanden og vores fælles fremtid?

6. Midterdel

6.1. Tekst 1a

6.2. Diskutere + argumentere 1a

6.3. Egne inddragelser

7. Afslutning

7.1. Dit eget synspunkt