Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

Udledning af stoffer:Magnus, Theresa, Sidsel, Mia og Theis

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Den enkelte og samfundets udledning af stoffer af Mind Map: Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

1. Drivhusgasser

2. Landbrug

2.1. NPK

2.1.1. Iltsvind

3. Udledning af fossil brændstoff

3.1. Nox

3.2. SO4

3.2.1. Syreregn

3.3. CO2

4. vanddampe

5. Sjælnejeordarter

6. Inasive arter

7. Carbon- og nitrogenkredsløb

8. Stigende vandstand (isen smelter)

9. forsuring af havet

10. åndedrættet