Bæredygtig energiforsyning

Mindmap over bæredygtig energiforsyning - 9.c 2019

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Bæredygtig energiforsyning af Mind Map: Bæredygtig energiforsyning

1. Drivhuseffekten

2. Syreregn

3. Transport

4. Hvad er bæredygtighed?

5. Alternativ til olie, kul, gas

5.1. atomkraft

5.2. vindkraft

5.3. vandkraft

5.4. termisk energi

6. kulstofkredsløbet

7. CO2

8. Fotosyntese og respiration

9. Magnetisme

10. Affald

10.1. Plastik produceres af olie

11. hvorfor er drivhuseffekten et problem?

12. Kan vi tillade os at flyve i fremtiden?

13. Er det muligt at gøre Danskerne fuldstændigt bæredygtige mht. energiforsyning

14. Hvordan får vi bedre levevilkår i u-landene samtidig med vi ikke øger drivhuseffekten?