Atomaffald

ddddddddddd

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Atomaffald af Mind Map: Atomaffald

1. Hvad består det af

1.1. Radioaktivt affald er affald som udsender ioniserende stråling, dvs. affald som indeholder radioaktive atomkerner. Ioniserende stråling er sundhedsskadeligt, og radioaktivitet kan ikke mindske ved kemiske påvirkninger, radioaktivt affald er en særlig besværlig affaldskategori.

2. Deponering

2.1. Metoder

2.2. Placering

2.2.1. Ler

2.2.1.1. Beton

2.3. Lande

3. Transport

3.1. Søtransport

3.1.1. Landtransport

4. Kerneenergi

4.1. Opstår ved udvinding af kerneenergi