Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Kernebegreber af Mind Map: Kernebegreber

1. Jura

1.1. Bekendtgørelse af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

2. Kvalitativ metode

2.1. Vurdering

2.1.1. DASYS

2.1.2. VAKS

2.2. Interview

2.3. Obser-view

2.4. Litteraturstudie

3. Etik

3.1. Etiske retningslinjer

3.2. Helsinki-deklarationen

3.3. National Videnskabsetisk Komité

4. Akut sygdom

4.1. Psykiatri

4.2. Somatik

5. Videnskabsteori

5.1. Grundvidenskaber

5.1.1. Humanvidenskab

5.1.2. Samfundsvidenskab

5.1.3. Naturvidenskab

5.2. Vurderingskriterier

5.2.1. Epistemologi (videnssyn)

5.2.1.1. Objektivisme

5.2.1.2. Subjektivisme

5.2.1.3. Konstruktivisme

5.2.2. Ontologi (virkelighedssyn)

5.2.2.1. Materialisme

5.2.2.2. Idealisme

6. Perspektiver

6.1. Patienten

6.2. Sygeplejersken

6.3. Pårørende

6.4. Samfundet

7. Kvantitativ metode

7.1. Survey

7.2. Spørgeskema