EMU og #skolechat

Uformelt summemøde den 9/2 2012

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
EMU og #skolechat af Mind Map: EMU og #skolechat

1. EMU.dk

1.1. universer

1.2. temaer

1.2.1. Webetik

1.2.2. Brug it

1.2.3. UBU

1.2.4. Udviklingslandene

1.3. ny EMU - 2012/13

1.4. web 2.0 café

1.5. Andre UNI-C fysiske events

1.5.1. UFO 2012, 6-7/11

1.5.2. Roadshows, sept.-okt.

1.5.3. SkoleIntra-træf, marts

2. #skolechat

2.1. skolechat.dk

2.2. onsdagsmøde

2.3. tweetups

2.4. andre events

3. Andre (fælles) muligheder/idéer

3.1. Tweetup / EMU Café hos UNI-C, Århus. 1. Generelt oplæg om #skolechat, 2. Pæd. praksiseksempel fra 1-2 skoler. 3. Hands on workshop "Kom i gang på twitter og #skolechat" (april?)

3.2. Temachats, hvor EMU stiller fagredaktør til rådighed. fx "matematik og apps". (det kan vi godt gøre snart, hvis der er ønske/behov)

3.3. Profilering, formidling og omtale af #skolechat. Diverse steder på EMU. Via EMUs fag- og temaredaktører - men det skal selvfølgelig hænge fornuftigt sammen.

3.4. Hvad mere...?

3.5. ...Ses igen?

4. Noter/stikord

4.1. Blogs

4.2. Gode historier

4.3. Input / output

4.4. Diskurs: "...vil noget andet med klasserummet"

4.5. Hvad er pæd./læring?

4.6. Videndele, modstrøm

4.7. Fysiske events, tweetups

4.8. Mangfoldighed

4.9. Flerfaglighed

4.10. Tema-chat, med ressourceperson(er)

4.11. Cafe-koncept

4.12. Workshop - hands on

4.13. Svenske lærere

4.14. Minister-medvirken på #skolechat

4.15. EMU-fagredaktører

4.16. Koble diskussioner på Twitter med indhold på EMU, eller omvendt

4.17. Andre måder at bruge #skolechat: fx faglig fælleslæsning

4.18. Behov for tweetups i alle landsdele

4.19. Demografiske forskelle: Hovedstaden & øvrige DK?

4.20. #skolechat som tema på UFO