Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Ideologi af Mind Map: Ideologi

1. Socialisme

1.1. Kendetegn

1.1.1. De vil gerne skabe et samfund der består af fællesskab og lighed, de mener også at det er vigtigt at afskaffe den private ejendomsret.

1.2. Vigtige personer

1.2.1. Thomas More

1.3. Partier

1.3.1. Der er tre partier i socialisme, det er: Enhedslisten, socialdemokratiet og socialistiskfolkeparti.

2. Liberalisme

2.1. Kendetegn

2.1.1. De mener at alle mennesker er født lige og har samme ratigheder og statten ikke må have så meget magt.

2.2. Vigtige personer

2.2.1. Thomas Hobbes

2.2.1.1. Han levede fra 1588-1679, han var politiskfilosof og historiker. Hans mest kendte værker er: De Cive og Leviathen

2.2.2. John Locke

2.2.3. Adam Smith

2.2.3.1. Han levede fra 1723-1790, han var samfundsfilosof og økonom. Hans mest kendte værker er: The theory of moral sentinents og the wealth of nations. I bøgerne akumentere han for fri handel og fri markedsøkonomi.

2.3. Partier

2.3.1. Der er tre partier i liberalismen, der er: Venstre, liberalalliance og nye borgerlige.

3. Socialliberalisme

3.1. Kendetegn

3.2. Vigtige personer

3.3. Partier

3.3.1. Der er to partier indenfor socialliberalisme, der er: Redikalevenstrw og alternativet.

4. Konservatisme

4.1. Kendetegn

4.2. Vigtige personer

4.3. Partier

4.3.1. Der er to partier indenfor konservatisme, der er: Konservativfolkeparti og danskfolkeparti.