Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Ideologi af Mind Map: Ideologi

1. Socialisme

1.1. Kendetegn

1.1.1. Staten ejer fabrikkerne

1.1.2. Lighed

1.1.2.1. Alle skal eje lige meget, og have lige mange penge, så ingen kan udnytte andre

1.1.3. Fællesskab

1.2. Personer

1.2.1. Karl Marx

1.2.1.1. Ville have at alle skulle eje lige meget, og at staten skulle eje fabrikkerne

1.2.2. Louis Pio

1.2.2.1. Var inspireret af Karl Marx og lavede derfor et bladdet Socialisten som handlede om socialismen

1.3. Partier

1.3.1. Socialdemokratiet

1.3.2. Socialistisk Folkeparti

1.3.3. Enhedslisten

2. Konservatisme

2.1. Kendetegn

2.1.1. Behold det vi allerede har

2.1.2. Hvis noget skal ændres, så gøres det langsomt

2.1.3. Alle er født lige, men har en bestemt plads i samfundet

2.1.4. Staten skal tage sig af de svageste

2.1.5. Stærk stat

2.2. Personer

2.2.1. Edmund Burke

2.2.2. David Hume

2.3. Partier

2.3.1. Det Konservative Folkeparti

2.3.2. Dansk Folkeparti

2.3.3. Nye Borgerlige

2.3.4. Alternativet

3. Socialliberalisme

3.1. Kendetegn

3.1.1. Staten regulerer markedet

3.1.2. Ret til uddannelse

3.1.3. Ret til sygesikring

3.1.4. Frihed med vilkår

3.2. Personer

3.2.1. John Stuart Mill

3.2.2. John Maynard Keynes

3.2.2.1. Keynesianisme

3.2.2.1.1. Staten skal styre økonomien

3.3. Partier

3.3.1. Radikale venstre

4. Liberalisme

4.1. Kendetegn

4.1.1. Alle er født ens, og man kan træffe sine egne beslutninger

4.1.2. Staten skal blande sig mindst muligt

4.1.3. Alle har ret til frihed og ret til at have ejendomme

4.2. Personer

4.2.1. John Locke

4.2.1.1. En af de største personer indenfor liberalisme, og ham som var med til at sætte det igang

4.2.2. Thomas Hobbes

4.2.2.1. En af de største personer indenfor liberalisme, og ham som var med til at sætte det igang

4.2.3. Adam Smith

4.2.3.1. Fri handel

4.3. Partier

4.3.1. Liberal Alliance

4.3.2. Venstre