Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
ideologier af Mind Map: ideologier

1. Liberalisme

1.1. Alle mennesker er født lige.

1.2. Umistelige rettigheder.

1.2.1. Retten til at stræbe efter et godt liv.

1.2.2. Retten til selv at bestemme hvad det bedste liv er.

1.2.3. Trosfrihed.

1.2.4. Ytringsfrihed.

1.2.5. Rettighederne sikres bedst ved at begrænse statens magt.

1.3. Markedsøkonomi og fri konkurrence.

1.3.1. Alle skal have lov til at fremstille de varer, man selv ønsker.

1.3.2. Toldgrænserne skal ophæves.

1.3.3. Prisen sættes ud fra hvad sælgeren vil have for varen, og hvad køberen vil give.

2. Konservatisme

2.1. Samfundet skal bevares, og hvis noget skal forandres, skal det gøres meget langsomt.

2.1.1. Det sikrer, at samfundet holder fast i erfaringer og traditioner. Og staten mister ikke folks opbakning og respekt.

2.2. Alle mennesker er ligeværdige, men er født til en bestemt plads i samfundet.

2.3. Staten har ansvaret for de dårligt stillede.

2.4. De konservative ønsker en stærk stat.

3. Socialisme

3.1. "De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder"

3.1.1. Dem der tjener mest, skal betale mest i skat.

4. Socialliberalisme

4.1. Statten skal sikre folks frihed.

4.1.1. Fx ved at tildele rettigheder som retten til uddannelse

4.1.2. Og retten til sygesikring.

4.2. John Maynard Keynes

4.2.1. Han mente at staten skulle hæve renten, når økonomien gik godt.

4.2.2. Staten skulle derimod også invistere, når økonomien gik dårligt.