Ideologier

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Ideologier af Mind Map: Ideologier

1. Socialliberalisme

1.1. Sygesikring.

1.2. John Stuart Mill

1.2.1. Ingen mennesker var fire hvis de skulle bekymre sig om at få mad på bordet, var syge eller ingen uddanelse havde.

1.3. Mindste ydelser.

1.4. Blandingsøkonomi.

1.5. John Maynard Keynes.

1.5.1. Staten skulle investere når økonomien gik dårligt.

1.5.2. Keynesianisme.

2. Liberalisme

2.1. 1600 tallet.

2.2. Oplysningstiden.

2.3. Mennesker kan træffe fornuftige beslutninger.

2.4. Retten til liv, trosfrihed og ejendom.

2.5. Statens opgave at beskytte rettigheder, men de må ikke få for meget magt.

3. Konservatisme

3.1. Kernefamilien, kirken, monarkiet og militæret.

3.2. Samfundet skal udvikles i et roligt tempo.

3.3. Alle mennesker er ligeværdige, men født til en bestemt plads i samfundet.

3.4. Staten har ansvar for dårligt stillede grupper i samfundet.

3.5. David Hume.

3.5.1. Født 1711. Død 1776.

3.5.2. Bestående regler skulle respekteres for moralsk og politisk orden.

3.5.2.1. Samfundet skulle udvikle sig i et roligt tempo.

3.6. Edmund Burke.

3.6.1. Født 1729. Død 1797.

4. Socialisme

4.1. Lighed og fællesskab.

4.2. Modsat liberalisme og konservatisme.

4.3. 1526, Thomas More, Utopia.

4.4. Ingen privat ejendomsret og arbejdsløshed.

4.5. Bidrager efter evne, nød og behov.

4.6. Social lighed og tolerance.

4.7. Navnet opstod i 1800 tallet modreaktion mod individualisme og liberalisterne.

4.8. Navnebetydnings ændring. Grupper der ville ændresamfundet.

4.9. Staten skulle eje fabrikker, og der skulle være lige fordeling af goderne.

4.9.1. Karl Marx

4.9.1.1. Tysker. Født d. 5 maj 1818.

4.9.1.2. Læste jura og filosofi.

4.9.1.3. Marxismen. Karl Marx mente fabriksejerene udnyttede arbejderne.

4.10. Socialisten.

4.10.1. Louis Pio.

4.10.1.1. Stiftede Socialdemokratiet i 1871.

4.11. Socialistiske partier i Danmark.

4.11.1. Socialdemokratiet.

4.11.1.1. Velfærd.

4.11.1.2. På børnenes side.

4.11.2. Socialistisk Folkeparti.

4.11.2.1. Grønt foregangsland.

4.11.2.2. Styrke velfærd og bekæmpe ulighed.

4.11.3. Enhedslisten.

4.11.3.1. Afskaffe fattigdom og fordele goderne bedre.