Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Kapitel 11 af Mind Map: Kapitel 11

1. Social sundhed

1.1. Relationer til andre mennesker

1.1.1. nære relationer - familie og venner

1.1.1.1. større målestok fx. samfundet i helhed

1.2. socialt udsatte fx hjemløse

1.2.1. socialt udsatte kan føle at de ikke er en del af samfundet - de føler sig udenfor

1.3. Social væsen

1.3.1. jo længere tid man ikke er sammen med mennesker jo værre bliver din sundhed

1.3.1.1. dem vi omgiver os med udgør vores netværk

2. Fysisk sundhed

2.1. kropstilstande

2.1.1. blodtryk

2.1.1.1. puls

2.1.1.1.1. muskelmasse

2.1.2. kropsvægt

2.1.2.1. Kondital

2.1.2.1.1. fedtprocent

3. psykisk sundhed

3.1. Trivsel

3.1.1. hvordan vi har det, fx tilfredse med livet og livet giver mening.

3.2. Mestring

3.2.1. at kunne mester betyder at kunne være i stand til at handle i en given situation

4. Sundhed og liveskvalitet

4.1. Mange ældre mennekser kommer fra arbejde og er udslidte

5. udviklingen i samfundet og i sundheden

5.1. I Danmark lever vi i en velfærdsstat

5.2. Siden 1950 har Danmark udviklet sig meget

6. Familie og arbejdsliv

6.1. arbejdslivet har også ændret sig meget. begge køn er kommet på arbejde og begge køn hjælper til derhjemme, med mad, hus rengøring og alt det der

7. Det brede, positive sundhedsbegreb

7.1. Det brede

7.2. Positivt

8. Uddannelse og social ulighed