Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Letbane af Mind Map: Letbane

1. Letbane/bus vs. Letbane/ privat transport

2. "Bæredygtig"-produktion/drift

2.1. Bremser skal tjekkes hver 6. dag

3. Historisk perspektiv

3.1. Er det der samme rationale i dag, som i gamle dage?

4. Relevante aktører

4.1. IRF

4.2. Aarhus Letbane (ejer 50%)

4.3. Bane Danmark

4.4. Aarhus Kommune (ejer 50%)

4.5. Trafik, Bygge og Boligstyrelsen

5. Hvorfor Letbane? - Udvikling

5.1. Forøgelse

5.2. Bæredygtighed

5.3. Større transportnetværk

6. Smart Cities

6.1. Hvad er en Smart City i virkeligheden?

7. Almen adfærdslitteratur

7.1. Adfærdsvidenskab

7.2. Transportvalg

8. Fænomenologi

9. Nye teknologier

9.1. Transportadfærd

10. Mobilitet: Fra a til b eller bæredygtige valg?

10.1. Mobility Studies

10.2. Definition af mobilitet, hvad mener vi?

11. Kvantitativ + kvalitativ data?

12. Staging Mobility

13. Institutioner

14. Anden offentlig transport

14.1. Er Letbanen afløser for tidligere transportmidle?

15. Informanter

15.1. Brugere/ ikke-brugere

15.2. Chauffører

16. Komparativ analyse af succesfuld vs. ikke-succesfuld case

17. Social kontrakt

18. Kritik

19. Medborgerskab

19.1. Undersøge om den er adopteret på baggrund af teknologi eller medborgerskab?