De sociologiske teoretikere

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
De sociologiske teoretikere af Mind Map: De sociologiske teoretikere

1. Anthony Giddens

1.1. Der er sket en adskillelse af tid og rum

1.2. Han mener verden har forandret sig en del, og især den måde man er sammen med folk på

1.2.1. Før i tiden var de fleste menneskers sociale relationer rettet mod det lokale samfund

1.2.2. Nu har mennekser langt flere muligheder for at skabe sociale relationer, og skabe nye rammer for hvordan det enkle menneske socialiseres

1.3. Traditioner spiller en vigtig rolle for den enkelte person og for samfundet.

1.3.1. Traditioner bliver overført fra generation til generation

1.3.2. Gennem traditionerne har man en slags håndbog til, hvordan man skal opføre sig i et fællesskab

1.3.3. Traditioner kan for nogle give tryghed

1.4. Træffe langt flere individuelle valg

1.4.1. Vi mennesker skal træffe langt flere individuelle valg, end før i tiden. Man skal selv træffe valg om sin egen karriere osv.

1.4.2. Og de valg påvirker vores liv, vores fremtid og samfundet

2. Ulrich Beck

2.1. Ulrich Beck mener at videnskab og teknologi truer vores sikkerhed

2.2. Ulrich Beck mener at vi idag lever i et risiko samfund

2.2.1. Han mener at alle ens valg har en risiko, for hvad end man gør kan der være en risiko ved det

2.3. Institutionaliserede individualisering

2.3.1. På den ene side har den enkelte person oplevelsen af at have frihed til selv at træffe sine egne valg

2.3.2. På den anden side bliver individer i stadig højere grad påvirket af samfundets massive krav om, at man skal tage stilling til fx uddannelse

3. Zygmunt Bauman

3.1. glokalisering

3.1.1. Der sker en markant opdeling mellem dem der har mange muligheder, og dem der næsten ingen har

3.2. Turisten og Vagabonden

3.2.1. Turisten surfer rundt og nyder verdens muligheder

3.2.2. mens Vagabonden er fastlåst og marginaliseret og kæmper for at overleve.

4. Erving Goffman

4.1. vores identitet ikke ligger fast

4.1.1. men er dynamisk og forhandles sammen med de mennesker, som vi omgiver os med

4.2. frontstage-identitet

4.2.1. Vores frontstage-identitet er hvordan vi er udad til og hvordan vi vil have folk til at se os som person

4.3. backstage-identitet

4.3.1. Vores backstage-identitet er hvordan vi er når vi er alene og kan slappe af, altså når vi ikke skal præsentere os til andre mennesker, men blot er i trykke omgivelser

4.4. normer og regler

4.4.1. Vi mennekser har 2 forskellige identiteter, grundet at vi ønsker at opholde de forskelle normer og regler i de forskellige situationer vi står i

4.5. Facebook

4.5.1. På facebook nutildags kan man både befinde sig frontstage og backstage

4.5.1.1. Man er back stage på facebook når man sender en privat besked eller ligger noget op i en lukket gruppe

4.5.1.2. Man er frontstage på facebook når man vælger at lægge noget op på sin egen væg f.eks, så alle ens venner kan se det.