Ruth af Wynne og Binh

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Ruth af Wynne og Binh af Mind Map: Ruth af Wynne og Binh

1. Velfærdsteknologi er altså for de tekniske hjælpemidler

1.1. Ting -> Ruth kan selvhjulp med nedsat funktionsevne

1.1.1. Hjælp med P-ADL og I-ADL: kørestol, rollator, vendetseng, vasktoilet m.m.

1.1.2. Hjælp med K-ADL: telemedicin, apotekonline

2. Velfærdsteknologi hjælpemidler

2.1. Velfærdsteknolog hjælpemidler kan vi se før : De hjælpemidler hjælper borgeren med P-ADL , I-ADL og K-ADL

2.1.1. Robot- menneske hjælper med nærvær

2.1.2. Robotdyr hjælper med nærvær

2.1.3. Vendlet seng hjælper at sove og vende sig i søvn

2.1.4. Rollator hjælper med at gå

2.1.5. Kørestol hjælper med at bevægelser

2.1.6. protetisk hånd hjælp at bruge hænde

2.2. Digitaliserede velfærdsteknologiske hjælpemidler, som kræver, at borgeren el. parsonalet har viden om IT og adgang til fx: PC el. smartphone el. ligne.

2.2.1. Apotek online. borgeren kan sevl bestille medicin

2.2.2. DoseCan-medicinboksen: hjælper borgeren husk at tage medicin

2.2.3. Robot med internet adgang kan hjælpe med I-ADL og snakke

2.2.4. Telemedicin: borgeren kan selv kontakte med lægen el. sygeplejker

2.2.5. GPS- trackere hjælpe at finde borgeren som er demmes

3. Dilemmaer i forholder til velfærdsteknologi -> ikke præcis ja el nej -> vil være både for og imod- og alle argumenter kan være lige gode

3.1. Spørgsmål er, hvorvidt det rimeligt, at ældre mennesker skal lære digital post og betjene netbank

3.2. Er det godt, ar borgeren får en robot-menneske, som arbejder ligesom SSH i sted for en rigtig SSH

3.3. Mange borgere oplever det som en forbedring, når de får mulighed for at anvende velfærdsteknologi -> giver en stor frihed i hverdagen- men mere ensom

3.4. Der er mange fagpersoner, borgere og pårørende, som dilemmaer ved brugen-> det er svært at finde svar på.

3.5. Dilemmaer i forholder til velfærdsteknologi vores borgen: Ruth

3.5.1. Med nye teknologisk hjælpesmidler: hun får en positiv oplevelse, kan mere selvhjulp og mindre udafhænger af fagpersoner

3.5.2. Men hun er mere alene, fordi hun godt kan klare sig nu -> hun savner kontakt og omsorg.

4. Hvad er vigtig

4.1. Vejleder borgeren at bruge de nye velfærdsteknologi hjælpemidler

4.1.1. Fx: vasktoilet: hjælper hendes med toiletbesøg

4.2. Borgeren skal være aktiv deltage

4.2.1. Ruth selv vil have den nye hjælpemidler

4.3. SSH el. SSA skal være anerkende: aktiv lytning, åben og forstår m.m.

4.3.1. SSH, SSA forstår hendes behov -> giver oplytning viderer til team arbejde

4.4. Lade borgeren selv at fortalte om resutalt -> som borgeren synes -> han har opnået gennem vejledning

4.4.1. SOSU'er skal være sikke på Ruth kan godt forstå hvordan hun kan bruge vasktoilettet på en rigtig måde efter sosu'ers vejledning.

4.5. Samarbejd med en team består af læge, sygeplejsker, SSH, SSA, visitor, borger og pårørende. Så alle skal have en plan og skal føgle med den plan.

4.5.1. Planlægge en plan for alle skal følge med: skal være helt tydeligt, hvem skal have hvilke opgave og hvordan skal gøre m.m.

4.6. Kan man som sosu'er hjælpe borgerene med at klar sig selv som meget som muligt dvs borgerene skal deltage i rehabitilties processen

4.6.1. Så i gennem rehabilities processen, sosu'er kan hjælpe Ruth bliver bedre tilstand igen som hun plejer, ønsker og gør i hele sit live.

5. - Har haft leddegigt siden hun var helt ung - smerter i leddene, specielt om morgenen, hvilket påvirker hendes mobilitet. Hun ønsker at klar mest med sig selv uden hjælpen.

6. Teknologiske hjælpemidler: Automat toilettet, automat døren, automat vinduer & gardiner, stuesugning robottet, løftning maskine, vendlet seng. Alt skal være med fjern beteninger.

7. Billedene og kort beskivelse om deres funktioner:

7.1. Automat toilettet: borgerne er meget glad for det fordi det hjælper dem gå selv på toilettet og også gå op og ned på toilettet, hjælper også dem der har dårligt arbejde stillinger.

7.2. Automat vinduer: bruge fjern betening for at åben og lukke, hjælpe borger der ikke kan bevære sig så meget og de kan bestemme selv hvornår de vil have vinduer åbent eller ej.

7.3. Stuesugning robottet: køre selv i huset og stugesuge rundt i huset

7.4. Løftning maskine: meget nemt at bruge, hjælpe borgerne til bad værelse og tilbage med et tryk og kræv kun 1 hjælper til at støtte borgerne

7.5. Automat døren: bruge fjern betening for at åben & lukke, har en censor så kan borger åben og lukke nemt og let, og hvis de glemmer så kan døren lukke selv.

7.6. Vendlet seng: hjælpe borger køre op og ned med fjernbetening og com an på hvad har de lyst til og så det hjælper også personal flytte eller rengør borgerene med personlige hygiejen.

7.7. Telemedicine: kan ringe til personal eller bestille medicine hjemfra med et tryk på knappen.

7.8. Protetisk hånd: kan hjælpe Ruth med at bruge sin computer når hun har lyst til for hun kan ikke bruge sin fingerne so meget eller sine fingerne fungere ikke så godt mere pga sin sygdom.

7.9. Automat gardiner: bruge fjern betening for at åben og lukke, hjælpe borger der ikke kan bevære sig så meget